Karavan är ett fristående landskapsarkitektkontor som arbetar med formgivning av offentliga miljöer. Med formen i fokus och ett starkt tekniskt kunnande driver vi projekt från tidiga idéskeden till fullständiga entreprenadhandlingar. I våra uppdrag arbetar vi alltid med en omsorg om detaljerna eftersom vi ser att det ger mervärden till projekten i sin helhet. Vår ambition är att i samarbete med våra kunder skapa intressanta, funktionella och hållbara miljöer. 

Arkitektur är viktigt för oss. Vi arbetar alltid med en medveten, innovativ gestaltning och en idémässig tydlighet. Vi vill skapa samtida landskapsarkitektur av hög kvalitet med respekt för platsens historia och kontext. I tidiga idéskeden har vi ett tätt samarbete för att hitta kreativa och nytänkande lösningar där varje plats ger sina unika förutsättningar. Vår arkitektur ska vara genomförbar, realistisk och hålla över tiden.

Vi arbetar med varierande uppdrag av olika storlek och i olika skeden, alltifrån tidiga utredningar till kompletta bygghandlingar. Vår kompetens och vårt flexibla arbetssätt gör att kan vi ta oss an både stora komplexa uppdrag och mindre projekt. Den personliga kontakten med uppdragsgivaren prioriteras alltid och vi sätter ett värde i att bistå med råd och kloka val. Vi arbetar bland annat med parker, gator, torg, natur- och kulturmiljöer, bostäder och omfattande stadsbyggnadsprojekt. Vårt mål är att hjälpa våra kunder skapa hållbara miljöer av hög arkitektonisk kvalitet som med utgångspunkt i platsens historia och sammanhang förbättrar såväl stadsrummet som dess invånares livskvalitet.

I våra projekt är social hållbarhet en viktig fråga. För att nå dit arbetar vi medvetet med jämställdhet, trygghet, tillgänglighet och mångfald. Vi vill genom våra projekt bidra till att skapa inkluderade miljöer- oavsett kön, social status, etnisk tillhörighet, religion, ålder och funktionsvariation. Staden ska vara trivsam, trygg och tillgänglig för alla.

Kontoret har genom åren vunnit en rad nationella tävlingar och fått möjligheten att formge många offentliga miljöer runt om i Sverige.

Karavan har kontor i Uppsala och Stockholm. Företaget ägs och drivs av Kristina Ehrstedt, Karin Danielsson och Åsa Ehn Hillberg.

© 2018 Karavan Landskapsarkitekter

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se