Sergelhusen och Malmskillnadsgatan

Uppdrag Ombyggnad av kontorsfastighet med takterrasser och förnyelse av Malmskillnadsgatan
Plats Kv Hästskon, Stockholm
Beställare Vasakronan samt Veidekke, Zengun och NCC
År 2018
Visualisering Perspektiv 1 och 2 av Marge/Vasakronan, flygvy av Karavan
Foton Johan Fovelin, Robin Hayes och Karavan

Mitt i Stockholm City, och med ett unikt synligt läge mot Sergels torg ligger Sergelhuset. Det är namnet på ett omfattande utvecklingsprojekt som involverar tre byggnader, tre gator och en ny koppling till Sergels torg. Här utvecklar Vasakronan kontor, handel och bostäder fördelat på 86 000 kvm.

Projektet påbörjades sommaren 2017 och beräknas vara klart i slutet av 2020. Fastigheten kommer att få ett helt nytt uttryck, och kunna erbjuda moderna centrala kontor, nya handelsytor, bostäder och mötesplatser. Bottenvåningarna mot Sergels torg öppnas upp, en soltrappa mellan Malmskillnadsgatan och Sveavägen skapas och bidrar till helt nya flöden. Omvandlingen av Kv Hästskon syftar till att bidra till en mer levande stad. Totalt omfattar projektet ca 2800 arbetsplatser, och fastigheten kompletteras med nya butiker, caféer, restauranger och bostäder som skapar förutsättningar för ett att kvarteret ska leva över hela dygnet.

I samband med ombyggnad och påbyggnad av kvarterets befintliga hus är Vasakronans ambition att också tillvarata kvarterets tak som en resurs och omvandla dem till attraktiva vistelseytor med sociala och ekologiska mervärden. Takterrasserna ska fungera som rekreativa ytor för de som arbetar i byggnaderna som till stor del rymmer kontorsverksamhet. Projektet omfattar tre byggnader, S-huset, M-huset och H-huset. 

Karavan arbetar med förslag och bygghandlingar för alla husens tak samt med omvandling av Malmskillnadsgatan och den nya soltrappan mot Sergels torg. Takterrasserna vänder tydligt mot väster och utformas för att maximalt tillvarata utsikt och sol. Taken får ett stramt formspråk inspirerad av byggnadernas uttryck.  En långsträckt solsoffa håller samman takens platser och blir en självklar mötesplats. 

Projektet är LEEDs certifierat och projekterat helt i Revit.

 

© 2019 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se