Plats: Bollnäs
Typ: Torg/gata, Tävling

Det nya Brotorget är en plats att komma hem till, en plats att mötas på och vara på, en plats med hemkänsla och värme för ung som gammal, sommar som vinter. Karavan vann med förslaget ”Hjärta Bollnäs” tävlingen om gestaltning av Brotorget och omgivande gator i Bollnäs centrum.

Förslaget beskrivs enligt juryns utlåtande som ett ”centralt stadsrum med stark koppling till bygdens identitet och särart. Förslaget präglas av såväl nutid, närtid och dåtid som hållbarhet, tillgänglighet och trygghet. Förslaget gör Brotorget till den attraktiva mötesplats ett offentligt torg ska vara”.

Idén för utformningen av torget och omgivande gator är att rymma aktiviteter och målpunkter formade med inspiration från bygdens färgstarka traditioner och från hemmets lugna vrå. Karavan har arbetat med att ta fram handlingar för generalentreprenad och torget invigdes 2016.