Karavan landskapsarkitekter

Karavan är ett fristående landskapsarkitektkontor som arbetar med formgivning av offentliga miljöer. Med formen i fokus och ett starkt tekniskt kunnande driver vi projekt från tidiga idéskeden till fullständiga entreprenadhandlingar. I våra uppdrag arbetar vi alltid med en omsorg om detaljerna, vilket ger mervärden till projekten i sin helhet. Vår ambition är att i samarbete med våra kunder skapa intressanta, funktionella och hållbara miljöer. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se