Natur och kultur

När städer och landsbygd förtätas blir våra gemensamma natur- och kulturmiljöer mer värdefulla. Därför är det viktigt att utforma dessa så att så många som möjligt kan och vill ta del av dem. Vi gör detta genom att lyfta fram och utveckla varje plats unika värden på ett så inkluderande, hållbart och inbjudande sätt som möjligt.

Naturum Trollskogen

Uppdrag Naturum
Plats Öland

Träden, havet och skogsgläntorna är unika värden i naturreservatet Trollskogen på Öland. Värden som tydligt återspeglas sig i Naturum Trollskogens nya utställningsbyggnaden och i dess omgivning. 

.

Farsta Strandbad

Uppdrag Rekreationsstråk
Plats Farsta Strand, Stockholm

Rekreationsstråk Farsta strandbad är en upprustning av det befintliga promenadstråket längs med Magelungens strand. Gestaltningen stärker upplevelsevärdet, ökar användbarheten längs med sträckan och gör stråket tillgängligt för en så bred målgrupp som möjligt.

Gamla Kyrkogården

Uppdrag Entréplats till ekonomi- och materialgård
Plats Gamla Kyrkogården, Uppsala

Den nya materialgården och ekonomigården på Gamla kyrkogården i Uppsala ska vara en välkomnade och funktionell anläggning anpassad till både den utåtriktade verksamheten och interna. 

Landsort

Uppdrag Rastplats
Plats
 Landsort, Nynäshamn kommun

Skärgårdsidyllen Öja har sommartid många besökare. Karavans uppdrag har varit att ta fram ett förslag på hur man kan iordningställa attraktiva rastplatser för både besökande turister och för de boende.

Skyltprogram länsstyrelsen

Uppdrag Skyltprogram
Plats Örsundsbro

Karavan har tagit fram en skyltfamilj med en tydlig och uttrycksfull form åt Länsstyrelsen i Uppsala. Skyltarna har formen av prisma vilket gör informationen tillgänglig och läsbar för besökarna.

Åsättra hamn

Uppdrag Återställandeplan
Plats Ljusterö, Österåkers kommun

Västerudden blir upplagsplats för massor från muddring av inloppet till Åsättra hamn. Efter återställandet av marken kan platsen bli en öppen strandäng med dungar och bryn som gynnar växt- och djurliv, som lockar ut allmänheten i naturen.

Speakers corner

Uppdrag Belysning-/ möbelformgivning
Plats Uppsala

Karavan fick uppdraget att ta fram en idé och bygghandlingar för ett Speakers Corner i Uppsala. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se