Projekt

Vi arbetar med varierande uppdrag av olika storlek och i olika skeden, alltifrån tidiga utredningar till kompletta bygghandlingar. Vår kompetens och vårt flexibla arbetssätt gör att vi kan ta oss an både stora komplexa uppdrag och mindre projekt. Den personliga kontakten med uppdragsgivaren prioriteras alltid och vi sätter ett värde i att bistå med råd och viktig vägledning. Bland annat arbetar vi med gestaltning och projektering av parker, gator, torg, natur- och kulturmiljöer, bostäder och omfattande stadsbyggnadsprojekt.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se