Tävlingar

Vi deltar i arkitekttävlingar eftersom de utmanar vårt kreativa tänkande och ger oss möjlighet att utveckla idéer och tankesätt som kan bidra till kontorets alla pågående projekt. I tävlingar strävar vi alltid efter att hitta innovativa, genomförbara och formmässigt intressanta lösningar som utöver att hänga ihop från helhet till detalj kan utvecklas och hålla över tid. Under åren har vi vunnit en rad nationella tävlingar och fått möjligheten att formge många offentliga miljöer runt om i Sverige.

 

Falköpings stadskärna

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats Falköping

Karavan deltog under 2021 i en inbjuden
projekttävling för Falköpings stadskärna. Förslaget ’’Jorden vi ärvde’’ togs fram tillsammans med AndrénFogelström arkitekter och bebyggelseantikvarie Per Lundgren.

Tuchkov Buyan Park

Uppdrag Prekvalificerad arkitekttävling
Plats St Petersburg, Ryssland

Karavan erhöll tredje pris i den internationella tävlingen om Tuchkov Buyan Park i St Petersburg, Ryssland. Förslaget ”More than meets the eye” togs fram i samarbete med det ryska kontoret Chvoya (Ryssland), Dreamers United (Ryssland), Edge (Sverige) och John Lööf Green.

Rådhustorget och Apotekstomten i Vadstena

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats Vadstena

Karavan vann med förslaget ”Premiär” för Rådhustorget och Apotekstomten i Vadstena. Förslagets tar sin utgångspunkt i det historiska och kulturella Vadstena där torget blir en självklar plats för händelser, skådespel, högtidsstunder och samvaro.

Ornäs Hamn

Uppdrag Markanvisningstävling för nya bostäder och allmän platsmark
Plats Borlänge

Den kringbygda gården och berslagsbyn är grunderna i tävlingsförslaget Utblick Ornäs fram, som togs fram i samarbete med OBOS och Arkitekterna Krook & Tjäder.

Stora Torg i Eslöv

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats 
Eslöv

Karavan tog fram förslaget Guldkant i en inbjuden tävling för Stora Torg i Eslöv 2017. En plats med rikt innehåll som främjar samvaro och folkliv. 

Norra kvarteret Ulleråker

Uppdrag Markanvisningstävling för bostadsgård och omgivande mark 
Plats
Ulleråker, Uppsala

Tävlingsförslaget Kollaboration bygger på att samarbeta och dela med sig. Både av idéer och erfarenhet men även verktyg, odlingslotter och mycket mer. Ett delat ansvar för miljön och för framtiden.

Naturum Trollskogen

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats Öland

Träden, havet och skogsgläntorna är unika värden i naturreservatet Trollskogen på Öland. Värden som tydligt återspeglas sig i Naturum Trollskogens nya utställningsbyggnaden och i dess omgivning. 

Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats Gävle

Karavan vann arkitekttävlingen om utformning av de offentliga platserna Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden i centrala Gävle.

Brotorget Bollnäs

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats Bollnäs

Karavan vann med förslaget ”Hjärta Bollnäs”, en plats att komma hem till, en plats att mötas och vara på, en plats med hemkänsla och värme för ung som gammal, sommar som vinter.

Ateljéhusen Pilsbo

Uppdrag Markanvisning nybyggnation av radhus
Plats Sigtuna

”Förslaget har klarat av att balansera kriterierna bäst av de inkomna förslagen och lyckats med en smakfull och intressant utformning som kommer att vara ett attraktivt tillskott till Pilsbos bebyggelse samtidigt som ekologisk hållbarhet finns i fokus.”

Gävle Strand

Uppdrag Inbjuden tävling
Plats Gävle

En helt ny stadsdel på Alderholmen i Gävle, resultatet av ett första pris i en inbjuden tävling 2004 med förslaget ”Sol, Vind och Vatten.”

Kv Gymnastiken, Flustret och Svandammen

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats Uppsala

Karavan vann första pris i inbjuden tävling om Kv. Gymnastiken och Flustret med förslaget ”Tres jolie” tillsammans med Marge Arkitekter.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se