Bostäder

Miljön kring den egna bostaden är avgörande för hur boendet som helhet upplevs och för att kunna skapa en attraktiv och inbjudande gård krävs engagemang och omsorg kring detaljerna. På Karavan har vi lång erfarenhet av bostadsplanering i alla dess former – från övergripande stadsplanering till färdigprojektering av boendemiljöer för flerbostadshus, radhus och villaområden.

Kv Knäckepilen och Kv Mandelpilen

Uppdrag Nyproduktion flerbostadshus
Plats Östra Salabacke, Uppsala

Bostadsgården väver samman Kv Knäckepilen och Kv Mandelpilen till en helhet. Två starkt formade kantiga planteringar och ett centralt stråk skapar samtidigt platser för vistelse och lek i gårdsrummets båda delar, var och en för sig.

Kvarteret Grindstugan

Uppdrag Nyproduktion flerbostadshus
Plats Rosendal, Uppsala

Kv Grindstugan i stadsdelen Rosendal får en lummig, frodig gård med takterrass i solexponerat läge och storslagen vy. Material och färgsättning är hämtad från den japanska trädgården. 

Årsta Park

Uppdrag Nytt flerbostadskvarter
Plats Kv Broccolin, Årsta, Uppsala

Terrassen, Orangeriet och Studion är mötesplatser för alla som bor i Årsta Park. Här kan man umgås, odla, eller meka med cykeln.

Rosendal inspiration

Uppdrag Nyproduktion flerbostadshus
Plats Rosendal, Uppsala

Inspiration är ett unikt flerbostadshusprojekt med många utvändiga sociala ytor som en löparbana, soltrappa och streetbasketplan på taket. 

Kapellgärdet Arena

Uppdrag Nyproduktion flerbostadshus
Plats Kapellgärdet, Uppsala

Kapellgärdet Arena är två bostadsgårdar utformade för att uppmuntra till rörelse och aktivitet. En löparbana binder samman gårdarnas delar men blir också en yta för lek och träning för både vuxna och barn. 

Södra Värtan – Kv Amsterdam

Uppdrag Nyproduktion flerbostadshus
Plats Södra värtan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

”Stockholm Stockholm stad i världen”. En gård som fungerar som social mötesplats med internationell prägel. 

Kvarteret Tornparken

Uppdrag Nyproduktion av bostäder
Plats Ulleråker, Uppsala

Bo mitt i parken! Stadsparkshus med ett modernt vinklat formspråk som stärker gaturummet men samtidigt öppnar upp för kontakt med Vattentornsparken. 

Kungsträdgårdarna

Uppdrag Nyproduktion av bostäder
Plats Industristaden, Uppsala

Kvarteret Kungsträdgårdarna uppförs i området Industristaden i Uppsala och omfattar totalt cirka 180 bostadsrätter. Den gemensamma innergården är utformad med en tydlig trädgårdskaraktär med många inbjudande trädgårdsrum. 

Brf Tegnér

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus
Plats Luthagen, Uppsala

Bfr Tegnér är ett nytt bostadskvarter centralt beläget i stadsdelen Luthagen i Uppsala. Målsättningen har varit att skapa en attraktiv och inbjudande gård som gör att människor vill bo just här!

Kvarteret Smaragden

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus, ungdomsbostäder
Plats Rosendal, Uppsala

Ett socialt boende för miljömedvetna studenter och unga vuxna. 

Rosendals ungdomsbostäder

Uppdrag Nybyggnation av flerbostadshus, ungdomsbostäder
Plats Rosendal, Uppsala

Ungdomsbostäder med en inbjudande, flexibel och aktiv innegård.

Ateljéhusen Pilsbo

Uppdrag Nybyggnation av radhus
Plats Pilsbo, Sigtuna

”Förslaget har klarat av att balansera kriterierna bäst av de inkomna förslagen och lyckats med en smakfull och intressant utformning som kommer att vara ett attraktivt tillskott till Pilsbos bebyggelse samtidigt som ekologisk hållbarhet finns i fokus.”

Frösundavik

Uppdrag Nytt bostadsområde med anslutande park
Plats Bålsta, Stockholm

Karavans förslag för Frösundavik är att skapa ett nytt bostadsområde där de allmänna parkdelarna ger området ett tydligt mervärde.  

Kv Stenbrottet – Brf Sommaro

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus
Plats Sommaro, Uppsala

En lugn och rofylld bostadsgård där trädgård möter natur.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se