Park

På Karavan är vi genuint intresserade av parker och offentliga rum. Vi har lång erfarenhet av gestaltning och projektering inom området och strävar alltid efter att skapa miljöer som är intressanta, lekfulla, lättillgängliga och som kan utvecklas och hålla över tid. De senaste åren har vi formgivit aktivitetsparker, stadsdelsparker, kaj- och parkstråk, och ett stort antal gröna mötesplatser runt om i Sverige.

Siegbahnsparken

Uppdrag Ny stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala

Siegbahnsparken utgör tillsammans med Carlshage en ny stadsdelspark i Rosendal i Uppsala. Målsättningen har varit att skapa en attraktiv park som bevarar, utvecklar och tillgängliggör befintliga biologiska värden.

Carlshage

Uppdrag Ny stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala

Carlshage är tillsammans med Siegbahnsparken en ny stadsdelspark i Rosendal i Uppsala. Målsättningen har varit att skapa en attraktiv park som bevarar och utvecklar befintliga biologiska värden. De olika naturtyper som finns på platsen idag vidareutvecklas och bildar sekvenser av upplevelser längs ett tydligt stråk.

Elsa Eschelssons park

Uppdrag Ny stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala

I regnparken är regnet i fokus. Här samlas och fördröjs stadsdelens dagvatten genom flexibla skyfallsytor som också utgör aktivitetsytor och sociala mötesplatser. Vattnets fluktuationer synliggörs, och ger insikt om sambandet mellan städers planering och de vattenmängder som behöver hanteras.

Parken vid Sunnanbyplan

Uppdrag Park
Plats Rinkeby, Stockholm

En park med stark identitet där många olika sittplatser bjuder in att slå sig ner. Här kan besökare hitta sin sittplats, tillsammans eller enskilt.

Vårflodsparken

Uppdrag Park
Plats Enskede, Stockholm

Den befintliga plaskdammen med tillhörande vistelseytor rustas upp och utvecklats till en tillgänglig och inbjudande plats i parken.

Kerstin Hesselgrens park

Uppdrag Park
Plats Fruängen, Stockholm

Kerstin Hesselgrens park utvecklas till en naturlig samlingsplats och en grön lunga i stadsdelen Fruängen – likt en varm och kärleksfull famn.

Farsta strandbad

Uppdrag Rekreationsstråk
Plats Farsta Strand, Stockholm

Rekreationsstråk Farsta strandbad är en upprustning av det befintliga promenadstråket längs med Magelungens strand. Gestaltningen stärker upplevelsevärdet, ökar användbarheten längs med sträckan och gör stråket tillgängligt för en så bred målgrupp som möjligt. 

St Göransparken

Uppdrag Upprustning av befintlig park
Plats Kungsholmen, Stockholm

På Kungsholmen i Stockholm finns S:t Göransparken med karaktärsfulla terrasseringar och vackra naturstensmurar. Förslaget för parken är framtaget med respekt för dess historiska kvaliteter samtidigt som upprustningen och tillägg bidrar till att parken bjuder in besökare till både aktivitet och vila.

Kristinehamns stadspark

Uppdrag Ny stadspark
Plats Kristinehamn

Den nya stadsparken ska vara ett gemensamt vardagsrum för Kristinehamnsbor och besökare. Det ska vara det självklara utflyktsmålet, en plats värd en omväg. En grön oas i staden.

Eds allé park

Uppdrag Stadsdelspark 
Plats
Upplands Väsby

En ny stadsdel med dagvattenpark som främjar biologisk mångfald.

Solvallsparken

Uppdrag Stadsdelspark 
Plats
 Rosendal, Uppsala

Solvallsparken är en ny stadsdelspark i Rosendal i Uppsala. Målsättningen har varit att skapa en attraktiv park med ett samlande tydligt stråk kantat av aktivitetsytor för alla åldrar. En park som främjar idrott, hälsa och sociala möten. 

Biparken

Uppdrag Ny park
Plats Rosendal, Uppsala

Inom den nya stadsdelen Rosendal finns unika sandmiljöer för rödlistade arter. Biparken är tänkt att bli en attraktiv boplats för de utrotningshotade bina samtidigt som parken fyller ett sinnligt och pedagogiskt inslag för besökare av alla åldrar.

Anna Petrus park

Uppdrag Kvarterspark 
Plats 
Kungsängen, Uppsala

Stadsdelen Kungsängen har fått en ny utmanade kvarterspark med mycket aktivitet och lek inspirerad av områdets historia. 

Lindbacken

Uppdrag Stadsdelspark
Plats Uppsala

Några kilometer nordöst om Uppsala stad ligger Lindbacken stadsdelspark i Vaksala Lunda med en stor dagvattendamm och bryggor. Parken ligger centralt i det nya småhusområdet med 700 bostäder.  

Gasklocka 3 och 4

Uppdrag Park
Plats Norra Djurgårdsstaden

På platsen för Norra Djurgårdsstadens gamla Gasklockor 3 och 4 skapas ett nytt landmärken i form av ett högt punkthus med omgivande skulpturpark och ytor för kulturell verksamhet. 

Källparken

Uppdrag Upprustning av befintlig park
Plats Sala Backe, Uppsala

Karavan har arbetat med teatertema i upprustning av Källparken, en klassisk 50-tals park i Uppsala.

Norrtälje Å-rum

Uppdrag Upprustning av Å-rum
Plats Norrtälje

Karavan har arbetat med ett antal upprustningsprojekt av årummet i Norrtäljes stadskärna; Gröna Ön, Å-promenaden och Fakoriparken.

Valsta parkstråk

Uppdrag Upprustning av park
Plats Valsta, Märsta

Karavan fick i uppdrag av Sigtuna kommun att ta fram idéer och förslag på nytt innehåll vid upprustning av ett nedslitet parkstråk i Märsta. 

Frösundavik

Uppdrag Nytt bostadsområde med anslutande park
Plats Bålsta, Stockholm

Karavans förslag för Frösundavik är att skapa ett nytt bostadsområde där de allmänna parkdelarna ger området ett tydligt mervärde.  

Tyresö skatepark

Uppdrag Skatepark
Plats Tyresö, Stockholm

Karavan har i samarbete med skateåkaren Marcus Wassberg och den lokala skateföreningen utformat och projekterat skateparken i Tyresö.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se