Karavan är ett fristående landskapsarkitektkontor som arbetar med formgivning av offentliga miljöer. Med formen i fokus och ett starkt tekniskt kunnande driver vi projekt från tidiga idéskeden till fullständiga entreprenadhandlingar. Vår ambition är att i samarbete med våra kunder skapa intressanta, funktionella och hållbara miljöer av hög arkitektonisk kvalitet.

Vi arbetar med varierande uppdrag av olika storlek och i olika skeden, alltifrån tidiga utredningar till kompletta bygghandlingar. Vår kompetens och vårt flexibla arbetssätt gör att vi kan ta oss an både stora komplexa uppdrag och mindre projekt. Oavsett uppdragets natur arbetar vi alltid med en omsorg kring detaljerna och med stor respekt för platsens historia och sammanhang. Allt i avsikt att hitta en genomförbar lösning som håller över tid och förbättrar såväl stadsrummet som dess invånares livskvalitet.

Vi arbetar genomgående med en idémässig tydlighet och en medveten, innovativ gestaltning. Arkitektur är viktigt för oss och vi söker alltid efter nya kreativa lösningar som gör det mesta av varje plats unika förutsättningar. Under hela processen håller vi en nära kontakt med våra uppdragsgivare och sätter ett stort värde i att kunna bistå med råd och personlig vägledning.

Målet med vår verksamhet är att bidra till ett samhälle som är trivsamt, tryggt och tillgängligt för alla. Social hållbarhet är en viktig del i samtliga våra projekt och vi arbetar medvetet för att skapa inkluderande miljöer där alla – oavsett kön, social status, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller funktionsvariation – kan känna sig välkomna.

Hållbarhet är vår tids viktigaste fråga och vi arbetar i våra uppdrag för att uppfylla både de nationella och internationella miljömålen. Vi strävar efter att skapa resilienta miljöer som är motståndskraftiga för klimatförändringar och som håller över tid. Att minimera klimatpåverkan är en fråga som vi arbetar med i samtliga uppdrag. Vi åtar oss även specifika projekt inom ekologisk hållbarhet, klimatanpassning och skyfallshantering.

Karavan har genom åren vunnit en rad nationella arkitekttävlingar och utformat parker, gator, torg, bostäder, natur- och kulturmiljöer och omfattande stadsbyggnadsprojekt runt om i Sverige.

Våra kontor ligger i Uppsala och Stockholm och vi ägs och drivs av Kristina Ehrstedt, Karin Danielsson och Åsa Ehn Hillberg.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se