Torg och gata

Uppdrag som rör offentliga mötesplatser där människor med vitt skilda behov och förutsättningar ska samsas och trivas ställer höga krav på både gestaltning och tekniskt kunnande. Vårt mål är att hjälpa våra kunder skapa hållbara miljöer av hög arkitektonisk kvalitet som med utgångspunkt i platsens historia och sammanhang förbättrar såväl stadsrummet som dess invånares livskvalitet.

Gågatan södra

Uppdrag Upprustning av gågata
Plats Kungsängsgatan, Uppsala

Förslaget tar hänsyn till vår tids behov av en funktionell och attraktiv gata i hjärtat av innerstaden. Målsättningen har varit att skapa en småskalig, inbjudande gata med unik och tydlig identitet. Ledorden vid gestaltningen har varit Tidlöst – Småskaligt – Upplevelsevarierat.

 

Östra Drottninggatan

Uppdrag Upprustning av gågata
Plats Gävle

Karavan har tagit fram gestaltningsprogram och bygghandlingar för Östra Drottninggatan i Gävle med visionen att förstärka gatans roll i staden och göra den till en självklar målpunkt för både shopping och vistelse.

 

Gator och torg i norra Rosendal

Uppdrag Gata och torg
Plats Rosendal, Uppsala

I det nya Rosendal möter staden skogen i promenadvänliga skogsgator med campusliv mellan husen. Tallskogskogskaraktären övergår gradvis till stadsmässigt torg och pampigt flanörstråk präglade av nutida material. 

 

Brotorget Bollnäs

Uppdrag Centrumtorg
Plats Bollnäs

Karavan vann med förslaget ”Hjärta Bollnäs”, en plats att komma hem till, en plats att mötas och vara på, en plats med hemkänsla och värme för ung som gammal, sommar som vinter

Kungsängens Centrum

Uppdrag Torg och gångstråk
Plats Kungsängen

Nytt kulturhus och upprustning av den allmänna marken med omgivande torg och gångstråk i Kungsängens centrum. Stora nivåskillnader tas med trappor, ramper och planteringar i en integrerad struktur. 

Rådhusesplanaden – centrumhållplatsen

Uppdrag Centrumhållplats för kollektivtrafik
Plats Gävle

Karavan har tagit fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för Rådhusesplanaden i Gävle. Projektet utgör den första etappen efter en vunnen arkitekttävling. 

Vårbergsvägen

Uppdrag Torg och park
Plats Vårberg, Skärholmen, Stockholm

Vårbergsvägen är ett stadsbyggnadsprojekt inom Stockholms stads satsning Fokus Skärholmen. Målsättningen har varit att skapa förutsättningar för ett rikt och tryggt stadsliv och där gator, torg och parker befolkas av unga som gamla, tjejer som killar.

Tjärna Ängar aktivitetstorg

Uppdrag Aktivitetstorg
Plats Borlänge

Tjärna Ängars nya aktivitetstorg ligger centralt i Tjärna Ängar, ett mångkulturellt bostadsområde byggt i början av 1970-talet. Platsen för torget var tidigare en parkering som nu omvandlats till en torgyta med gott om olika typer av sittplatser och aktivitetsytor.

 

© 2019 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se