Landsort

Uppdrag Rastplats
Plats Landsort, Nynäshamn kommun
Beställare Satens fastighetsverk
År Projektering 2010-2011. Färdigställt 2012 

 

Överallt på Landsort finns spår från den tidigare militära verksamheten och detta tillsammans med den karga naturen ger ön dess karaktär. På ön finns Sveriges äldsta fyr Landsort. Vid gestaltning av sittplatser på ön och framtagande av generella principer för utrustning så har den karga karaktären varit ledsagande. Materialen som används är enkla och robusta som betong och trä, samtidigt som utrustningen har ett modernt uttryck. 

Som ett första steg från programmet valdes tre platser där åtgärder såsom röjning av sly, iordningställande av gräs- eller grusytor och komplettering med bänkar, bord, grillplats och vindskydd föreslagits för att förhöja upplevelsevärdet. Programmet visar hur man kan med enkla grepp skapa platser av hög kvalité med egen identitet och med omsorg om detaljer.

Karavan fick fortsatt uppdrag att ta fram bygglov och bygghandlingar för sittplatser med platsgjutna betongmöbler till fyrplatsen och picknickplatsen vid Vandrahemmet åt Statens fastighetsverk.

Under 2012 uppfördes sittgrupper på de två platserna.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se