Farsta Strandbad

Uppdrag Rekreationsstråk
Plats Farsta Strand, Stockholm
Beställare Trafikkontoret, Stockholm Stad
År Projektering 2017-2018. Färdigställt 2018-2019.
Fotograf Göran Ekeberg

Projektet Rekreationsstråk Farsta Strandbad utgör en deletapp i upprustningen av ett längre promenadstråk längs med sjön Magelungen. Projektet ingår som en del i gångplanen (förutsättningen av stadens reakreationsstråk). Projektet ingår även i Grönare Stockholm. 

Förslaget för Etapp 1 i Farsta innehåller delarna bryggan, ungdomshänget och lekplatsen Kojbyggarland som tillsammans utgör nya målpunkter och upplevelsevärden längs med sträckan och bildar ett sammanhållet rekreationsstråk. De tre platserna är anpassade till befintliga förutsättningar och utformade med inspiration från platsen. Bryggan, leken och ungdomshänget har ett modernt formspråk och interagerar med varandra både i stort och i detaljer på respektive plats.  

Flytbryggan fungerar som en tillgänglig länk mellan Fasta strandbad och rekreationsstråket västerut. Bryggan är tillgänglig med god bredd, flexibla zoner för uppställning av rullstolar, handledare och platsbyggd sittsoffa med rygg- och armstöd. 

Ungdomshänget är en rejäl sittmöbel och scen i trä som baseras på lokala ungdomars idéer och skisser.  En vinklad träkonstruktion i olika nivåer skapar många sitt- och hängmöjligheter, själv eller i grupp. 

Kojbyggarland är en interaktiv och kreativ lekmiljö som kan förändras över tid. På platsen finns tillgängliga, genomsiktliga lekhus av stål och trä med inspiration från platsen. Det finns även tillgängliga sittplatser för både små och stora. 

Karavan har tagit fram förslagshandling och bygghandling för styrd totalentreprenad.

Projektet är nominterat till priset för bästa landskapsarkitektur 2019!

Juryns motivering:

Den nya bryggan vid Farsta strandbad är ett inspirerande exempel på vardaglig landskapsarkitektur när den är som bäst. Genom förädling av en plats med väl avvägda tillägg skapas ett fint tillskott i människors liv och en lust att ta sig ut och uppleva det vackra i närmiljön. Rekreationsstråket längs Magelungens strand var tidigare otillgängligt. Lösningen är en sparsmakad och vacker badbrygga i trä som binder ihop stråket och samtidigt erbjuder en alternativ promenadväg för alla, som ett flytande rede i vassen. Projektet är del av en upprustning av hela badet och ett pilotprojekt inom Stockholm stads arbete med den nya Gångplanen som ger riktlinjer för en gångvänligare stad. Formgivningen av den vackra träkonstruktionen är synbart enkel men studerad i detalj. Plankornas mönsterläggning i breda sol- och rullvänliga flak för tankarna till japanskt träarbete med precision. Generösa platsbyggda sittsoffor inramas med rygg- och armstöd av trä som bildar fond mot vassen. Mot vattnet är räckena, där de måste finnas, istället elegant transparenta i metall. Som social plats inbjuder bryggan till att bada, sitta, röra sig eller bara försjunka i känslan av att sväva på vattenytan. Den genomarbetade enkelheten och den raffinerade materialbehandlingen framhäver naturupplevelsen utan att störa den.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se