Naturum Trollskogen

Uppdrag Naturum
Plats Öland
Beställare Länsstyrelsen Kalmar Län
År Projektering 2014-2017. Färdigställt 2018
Fotograf Johan Fowelin

Karavan tillsammans med Marge arkitekter vann 2014 arkitekttävlingen om nytt naturum för Trollskogen på norra Öland. Under 2017 slutfördes projekteringen. 

Tävlingsförslagets motto ”I skogen finns en oväntad glänta” avser den ljusa byggnadens placering i en glänta i skogsbrynet, inflätad bland trollskogens träd med tillvaratagna utblickar mot skogen.

Trollskogens naturum utgörs av en informationsnod, en utställningsbyggnad och ett väderskydd. Noden är naturumets samlande glänta, en välkomnande ingång till naturreservatet och dess byggnad. Hit kan delar av naturumets utvändiga aktiviteter förläggas som till exempel fågelholksbyggen och naturexperiment. Här återfinns också planteringar med perenna örter och gräs som blir en provkarta över naturreservatets flora. Från noden leder vandringslederna vidare ute i naturreservatet.

Naturen är rådande på platsen där tillägg i form av stråk och platser är placerade på naturens villkor såsom kompletteringar av tallar och låga kalkstensmurar. Gångar och parkeringsytor smyger sig in i gläntan och formar sig efter träden och naturen. Skogen och markvegetationen omsluter naturrummet och med tiden tar växtligheten över och det byggda vävs ihop med landskapet.

Byggnaden anpassar sig i form och material till sin karaktärsfulla omgivning och berättar för besökaren vad som komma skall – en oväntad glänta i skogen.

Perspektiv framtagna tillsammans med Marge Arkitekter.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se