Farsta Strandbad

Uppdrag Rekreationsstråk
Plats Farsta Strand, Stockholm
Beställare Trafikkontoret, Stockholm Stad
År Projektering 2017-2018. Färdigställ 2018-2019
Visualiseringar Karavan

Projektet Rekreationsstråk Farsta Strandbad utgör en deletapp i upprustningen av ett längre promenadstråk längs med sjön Magelungen. Projektet ingår som en del i gångplanen (förutsättningen av stadens reakreationsstråk). Projektet ingår även i Grönare Stockholm. 

Förslaget för Etapp 1 i Farsta innehåller delarna bryggan, ungdomshänget och lekplatsen Kojbyggarland som tillsammans utgör nya målpunkter och upplevelsevärden längs med sträckan och bildar ett sammanhållet rekreationsstråk. De tre platserna är anpassade till befintliga förutsättningar och utformade med inspiration från platsen. Bryggan, leken och ungdomshänget har ett modernt formspråk och interagerar med varandra både i stort och i detaljer på respektive plats.  

Flytbryggan fungerar som en tillgänglig länk mellan Fasta strandbad och rekreationsstråket västerut. Bryggan är tillgänglig med god bredd, flexibla zoner för uppställning av rullstolar, handledare och platsbyggd sittsoffa med rygg- och armstöd. 

Ungdomshänget är en rejäl sittmöbel och scen i trä som baseras på lokala ungdomars idéer och skisser.  En vinklad träkonstruktion i olika nivåer skapar många sitt- och hängmöjligheter, själv eller i grupp. 

Kojbyggarland är en interaktiv och kreativ lekmiljö som kan förändras över tid. På platsen finns tillgängliga, genomsiktliga lekhus av stål och trä med inspiration från platsen. Det finns även tillgängliga sittplatser för både små och stora. 

Karavan har tagit fram förslagshandling och bygghandling för styrd totalentreprenad.

 

© 2019 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se