Kristinehamns stadspark

Uppdrag Ny stadspark
Plats Kristinehamn
Beställare Kristinehamns kommun
År Projekttid 2015 – 2017
Foton Kasper Dudzik och CUBUS

Svinvallen i Kristinehamn utvecklas till en ny stadspark för rekreation, evenemang och aktiviteter. En park som erbjuder ytor för olika aktiviteter över hela året. En flexibel park som inkludera alla. Parken ska upplevas trygg och vara tillgänglig.

Parken får tydliga entréplatser som bjuder in och fångar upp olika rörelseriktningar genom den nya stadsparken. Nya gång- och cykelstråk förbättrar förbindelsen mellan stadskärnan och handelsområden, gästhamn och bostäder västerut där den nya GC-bron blir en viktig länk över Varnan.

Här finnas gott om mötesplatser, både mer avskilda och större öppna ytor. Aktivitetsparken i parkens norra del har ytor för skate, kickbikes och hinderbana för träning, motorik och rörelse. Nära aktivitetsytan byggs en scen för uppträdanden, men också för sitt och häng. Lekplatsen för mindre barn är centralt placerad i parken med gungor, sandlek och balanslek. 

Platsen får ytterligare en årsring där parkens gestaltning har kopplingar till områdets historia, både i dåtid och modern tid. Material som trä och järn har anknytning till platsen som hamn, och formspråket från 70-talets badhus återfinns i utrustning som möbler, skärmar och belysning. Varma färger i brunt, orange och cortenstål, samspelar med parkens grönska och omgivningens bebyggelse. Vinklade former underlättar sikt och rörelser och återfinns i flera delar av parken och även i den nya bron. Parkens formspråk har en lågmäld med tydlig egen identitet.

Karavan har varit generalkonsult för projektet och samordnat allt arbete med geoteknik, miljöundersökningar, sanering och projektering för den nya stadsparken.

En stor utmaning för alla konsulter i projektet har varit att projektera handlingar inom ramen för den begränsade budgeten för projektet i sin helhet med park, skate, bro och miljösanering. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se