Solvallsparken

Uppdrag Stadsdelspark
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Projektering 2014-2015, färdigställd 2017
Foton Alex Giacomini, Nola / fotograf Christoffer Skogsmo
Visualiseringar Karavan

Parken som har en tydlig idrottsinriktning är utformad kring ett samlande stråk med en långsträckt möblerad zon. Stråket är utformad med karaktären av löparbana som tillsammans med belysningsstolpar och utrustning i gula kulörer ger parken en tydlig identitet. Till stråket kopplas en rad aktivitetsytor för lek, sport och samvaro. Parkens aktivitetsytor erbjuder något för alla. I parkens norra och lugnaste del finns småbarnslek för barn mellan 1-5 år. I stråkets centrala del finns mer utmanande lek för barn mellan 3-12 år, med gungor, en lutande snurrskiva, studsmattor, en stor klätterlek samt sand och balanslek. I soligt läge i stråkets södra del finns aktivitetsytor för ungdomar och äldre barn, med parkourställning, klättervägg, tennisvägg, beachvolleybollplan, streetbasket, pingisbord, boulebana och en bollplan med sarg. I anslutning till aktivitetsytorna för större barn och ungdomar finns också en 65 m lång läktare. Öppna klippta gräsytor för picknick och bollspel håller samman parkens delar och möter stadsskogen i väster. En större öppen gräsyta i parkens södra del erbjuder plats för bollspel, frisbee, gruppträning mm. I parken finns också ett utegym som är direkt kopplat till en hinderbana i stadsskogen intill. Hela stråket kan nyttjas exempelvis till löpträning och uppvärmningsövningar. Parken har utformats i samråd med den intilliggande SEB Usif Arena där inomhusytor finns för tennis, gym, basket mm.

Längs hela stråket finns en möblerad plattbelagd zon med bänkar, soffor, belysning och cykelställ. Sittplatserna i den möblerade zonen ligger i soligt läge med uppsikt över aktivitetsstråket och de öppna gräsytorna. Längs den möblerade zonen sträcker sig generösa planteringsytor med marktäckande växter, spridda björkar och solitära blommande buskar som bildar en grön avgränsning mot intilliggande bostadsgårdar och en grön rygg till stråkets möblerade zon.

Tåliga material som klarar hårt slitage har använts i parken. Utrustningen är i huvudsak av stål. Stråket består av målad asfalt samt betongmarkplattor i den möblerade zonen. Aktivitetsytorna består av platsgjutna gummiytor och sportbeläggningar i olika varma nyanser. 

Solvallsparken har sedan invigningen blivit bli en självklar social mötesplats i den nya stadsdelen Rosendal!

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se