Anna Petrus Park

Uppdrag Kvarterspark
Plats Kungsängen, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Programskiss, förslagshandling och förfrågningsunderlag för generalentreprenad 2012. Färdigställt juni 2014.
Fotograf Alex Giacomini & Göran Ekeberg

Förslaget är utformat med ett sammanhängande formspråk med rum av varierande storlek och innehåll. Den industriella karaktären som historiskt präglat Industristaden återspeglas i materialval och karaktär. Formspråket bygger på funktionella stråk och kopplingar mellan aktiva rum avgränsande med volymer av tätare grönska som ger parken rumslighet. Parken har skapats i samarbete med aktiva föreningar för skate och parkour och målsättningen har varit att skapa en innehållsrik mötesplats för alla åldrar i en expansiv del av Uppsala. En öppen gräsyta i parkens mitt har en samlande funktion.

Parkourmurar av platsgjuten betong med grafiskt mönster återkommer som avgränsande element. Utrustningen är genomgående av stål med inslag av trä och all utrustning har samordnats avseende kulör och karaktär. Lekutrustning och kulör på markbeläggning har anpassats för att upplevas enhetligt och sammanhängande. Platsen är lätt att överblicka och den industriella karaktären med tuffare material som betong och stål håller samman parkens olika delar. Målsättningen med parken har varit att skapa en attraktiv kvarterspark för alla åldrar med stadsmässigt utformade lek och aktivitetsytor. Parkens detaljer är utformade med omsorg och med material som knyter an till platsens industriella historia. Parken har namngivits efter en Anna Marie-Louise Petrus Lyttkens, en svensk pionjär inom svensk industridesign. Hon var också skulptör och dansare och verksam under 1900-talets första hälft.  Parken rymmer många specialritade delar som pergola, klätter- och parkourställning, skateplaza samt sittmöbler av trä och betong.

Parken rymmer lek för både små barn med sandlek, lekhus, gungor och gummikullar samt lek för lite större barn med klätter-, balans- och snurrlek. En nedsänkt skateplaza utformad i samråd med Uppsala skateförening ger utmaningar för både avancerade skejtare och för mindre barn med kickbike. Parkens parkourdelar har utformats i samråd med Uppsala parkourförening och utgör en de större anlagda parkourparkerna i landet. För ungdomar finns platser att sitta och hänga tillsammans, en klättervägg eller öppna gräsytor för bollspel, frisbee och kubbspel.

Parkens lek har tillgänglighetsanpassats med material som har god framkomlighet, och som inkluderar alla barn i leken. Sandlådan har ett lekbord åtkomligt för rörelsehindrade, det finns en fågelbogunga och en snurrskiva som båda är tillgängliga samt en spång av trä med avkörningsskydd som tillåter barn med rullstol att delta i kurragömma bland salixbukar och följa med balansgången som sträcker sig genom en del av parken.

Växtmaterialet är valt med hänsyn till årstidsvariation och för att kräva liten skötsel. Himalayabjörkar med vita stammar har planterats tätt för att ge en karaktär till parken. Vintergröna växter ger kontrast mot björkarnas vita stammar. Blommande träd och buskar som syrener, hägg, körsbär och magnolia ger parken effektfull blomning om våren. Perenner och lökväxter ger blomning och variation såväl vår, sommar som höst. Välbeprövade marktäckande buskar och perenner har valts som underplanteringar för att minimera behovet av ogräsrensning.

Parkens utformning har inspirerats av det industri- och verksamhetsområde som funnits och delvis finns kvar på platsen. Parken är planerad för att vara både en attraktiv kvarterspark och en ny målpunkt för hela staden.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se