Källparken

Uppdrag Upprustning av befintlig park
Plats Sala Backe, Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Projektering 2016-2017. Färdigställt 2018
Fotograf Göran Ekeberg

 

Målsättningen med upprustning av Källparken i Uppsala har varit att med respekt för den befintliga parkmiljön tillskapa nya mötesplatser för lek, picknick och umgänge. Källparken bär tydliga drag av en landskapspark i Stockholmsstilens anda med stora öppna gräsytor, utblickar och lösa formationer av vegetation i huvudsak koncentrerad till ytterkanterna. 

I samband med att den nya stadsdelen Östra Sala Backe växer fram ökar trycket på Källparken. Nya träd och aktiviteter såsom grillplatser, klätterblock och utegym har tillkommit i parkens ytterområden. Den befintliga amfiteatern har rustats upp med gedigna material av stål och svensk granit. En befintlig lekplats har fått en ny gestaltning med specialritade skärmar och lekhus inspirerade av teater. 

Karavan har varit delaktiga under hela byggprocessen och har haft en tät dialog
med boende, projektledare och entreprenörer vilket har bidragit till det uppskattade
resultatet.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se