Musikparken, Uppsala

Uppdrag: Upprustning av stadsdelspark
Plats: Gottsunda, Uppsala
Beställare: Uppsala kommun
Belysning: Black Ljusdesign AB
År: Projektering 2022-2023. Under byggnation 2024.

Musikparken har mycket som är gratis: naturligt stora tillgångar i vacker natur, fina träd och fantasiväckande bergs- och landformationer. Förslaget utgår från att lyfta fram och förstärka redan befintliga kvaliteter. Naturmarken lämnas i stort sett orörd, men kompletteras med nya träd och planteringar. Växtvalet är gjort för att skapa effekt och väcka uppmärksamhet, till exempel genom en bäck av blåblommade lökväxter.

Förslaget innebär en omfördelning av platsens ytor för att skapa ett parkrum där det finns något för alla. Det sammanhållande markmaterialet är stenmjöl med öar av naturmark och aktivitetsytor. En tillgänglig asfaltsgång går genom området och lekutrustning anpassad för rörelsehindrade, såsom gunga och sandbord, finns tillgänglig. Förslaget syftar till att öka tryggheten genom att arbeta med belysning och lägga till kompletterande stråk genom parken.

Musikparken får flera lekfulla tillägg. I parken kommer du bland annat kunna dansa på stiliserade pianotangenter, klättra upp mot talltopparna i en klätterpyramid, studsa på studsmattor samt grilla och spela boule under glimrande ljuslyktor. Tillsammans med en genomtänkt färgsättning och belysning skapas en lekfull och fantasifull känsla inspirerad av musikalens färgstarka och glittrande uttrycksform.

Musikparken är under anläggning 2024.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se