Norrtälje Å-rum

Uppdrag Upprustning av Å-rum
Plats Norrtälje
Beställare Norrtälje Kommun
År Projektering 2012-2013. Färdigställt 2013, 2014, 2016
Fotograf Alex Giacomini

 

Målsättningen för alla projekten har varit att skapa ett sammanhållet parkrum längs med ån som upplevs tryggt, överblickbart och som utgör inbjudande målpunkter för alla åldrar. Karavan har tagit fram förslagshandling och förfrågningsunderlag/ bygghandling för de olika projekten. 

Vid utformningen av Gröna ön och Faktoribron, har fokus legat på att ge parkerna en enhetlig utformning med genomgående markmaterial, räcken och växtmaterial. Förslagen vill också lyfta fram de värden som platserna erbjuder och lägger därför stor vikt vid att skapa trygga och inbjudande platser där besökare kan stanna upp och njuta av omgivningen. Belysningen av platsen har planerats med stor omsorg för att öka tryggheten och lyfta platsernas estetiska kvaliteter kvällstid.

Den gröna ön har fått en ny koppling med en brygga till den södra sidan av årummet. Bryggan är utformad för att ta tillvara på siktlinjerna mot det omgivande årummet och dess rätvinkliga form ger en intressant kontrast mot öns mjuka former. En nyplanterad solitär pil växer upp genom trädäcket och ger platsen en tydlig rumslighet och ett fint blickfång.

Norr om det befintliga caféet leder en generös gräsmatta och en tillgänglig ramp ner till ön som ramas in av omfångsrika perennplanteringar. På gräsmattan har stora ytor planterats med vårstjärna som ger en iögonfallande blomning under våren. Resten av året utgör den en yta för lek, picknick och umgänge. Mellan perennplanteringarna, med ån i ryggen, har en större hårdgjord plats anlagts. Ytan är möblerad med fasta möbler och erbjuder en möjlighet för såväl caféets gäster, som för andra besökare, att slå sig ner att äta eller bara njuta av utsikten. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se