S:t Göransparken, Stockholm

Uppdrag: Stadsdelspark
Plats: Kungsholmen, Stockholm
Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad
År: Förslagshandling och projektering 2018-2019

Förslaget för S:t Göransparken är framtaget med respekt för parkens historiska kvaliteter. Parkens karaktärsfulla terrasseringar med vackra naturstensmurar och spridda träd i mjuka gräsytor, organiska gångvägar och rum med olika innehåll är bevarade och förstärkta. Parken har kompletterats med grönskande planteringar, klassiska material och gott om sittplatser. Tre av de fyra blomsterterrasserna har fått ett nytt innehåll som aktiverar parken för fler målgrupper; en ny lekplats och boulebana. En av terrasserna får en mer utpräglad finparkskaraktär med välskötta perennplanteringar som anläggs med inspiration från blomstergården och koloniträdgården.

Den nya lekplatsen är placerad på de två mest skyddade terrasserna, i fint solläge och med utsikt över parken. Leken är utformad med inspiration från koloniträdgården, med små tätt ställda lekhus som rymmer varierat innehåll. Lekhusen är i olika storlek och höjd, delvis möblerade invändigt för att enbart kunna användas av barn. Två av husen är upphöjda som torn med rutsch och klätternät, andra är grupperade tätt med kioskfunktion, blomsterlådor, ministaket av trä och tupp på taket. I Lilla kolonin finns också en vippgunga och sandlåda med lekskulpturer i form av hönor. Den nedre terrassen rymmer en större gungställning, en liten karusell och studsmatta. Ett rödmålat lekhus återkommer även i anslutning till ett trädäck. Lekplatsen har gott om olika typer av sittplatser i form av långsoffor, bänk med bord anpassat för barn och sittmurar av trä. Befintliga stora träd behålls och mindre äldre träd i sämre skick byts ut mot nya små blommande prydnadsaplar. Som en del av blomsterterrasserna finns också grönska och leksnår av salix i lekplatsens kanter samt bärbuskar. Lekplatsen får markbeläggning av kalksten vid gångytor och fallskydd av flis och kork. Murarna kompletteras med nätta smidesräcken och grindar som ramar in platsen.                         

De två västra terrasserna får nya anslutande gångvägar och rustas försiktigt för att bli mer tillgängliga och användbara. Äldre träd ersätts med nya och terrassernas buskträd gallras ur för att rummen ska bli ljusare och upplevas trygga. Perenner och blomsterprakt ger dessa terrasser karaktären av finpark. En boulebana av stenmjöl anläggs och i övrigt återanvänds markbeläggningen av kalksten. Gott om sittplatser i form av långbänkar tillvaratar utsikten och sätter samvaron i fokus. Ett fågelbad eller en skulptur placeras i de perenna blomsterrabatterna på den sydligaste terrassen.

Karavan har på uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholm stad arbetat med förslag och förfrågningsunderlag för upprustning av S:t Göransparken på Kungsholmen i Stockholm. Projektet utgör en del i det övergripande projektet Stadshagen Etapp 1 och omfattar utformning av en ny lekplats samt allmän upprustning av parken.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se