Tyresö skatepark

Uppdrag Skatepark
Plats Tyresö, Stockholm
Beställare Tyresö kommun
År Projektering 2010. Invigt 2010
Fotograf Göran Ekeberg

 

Tyresös skatepark, Skatepark 135, ligger vid Wättinge gårdsväg nedanför Bollmoradalens kyrka i Tyresö, och omfattar en skateplaza på 700 kvadratmeter. Karavan tog tillsammans med Marcus Wassberg fram förslagshandling och förfrågningsunderlag för totalentreprenad för parken under våren 2010. Parken som har en streetinriktning och är utformad så att den med lätthet kan byggas ut ytterligare vid behov. I anslutning till skateplazan finns sittplatser med bord och bänkar av modernt snitt och i tåliga material. Belysningsmaster och en genomtänkt ljussättning gör att parken kan nyttjats även under dygnets sena timmar. 

Karavan var delaktig i skateplazans placering i ett större sammanhängande parkstråk som sträcker sig från Tyresö centrum i syd västlig riktning. I anslutning till skateplazan finns en tallskogsbeklädd höjd med berg i dagen. Parken innehåller lek och gröna ytor för spontanidrott som kommunen på sikt planerar att rusta. Skateparken är det första steget i en förnyelse av stadsparken. 

Skateparken har sedan invigningen 2010 varit flitigt använd av skateåkare i alla åldrar.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se