Vårflodsparken

Uppdrag: Upprustning av plaskdamm
Plats: Enskede, Stockholm
Beställare: Trafikkontoret, Stockholm stad
År: Förslagshandling och förfrågningsunderlag 2021. Under byggnation 2022.

Vårflodsparken är en grön lunga i Enskede, belägen mitt i bebyggelsen med trävillor från 1920-30-talet. I parken finns en plaskdamm som på grund av läckage är i behov av upprustning. En medborgarenkät som visat på behov av skugga, brist på sittplatser och en önskan om mer varierad växtlighet ligger till grund för en mer övergripande bearbetning av hela miljön runt dammen.

Platsen kring plaskdammen lyfts med en pergola, olika sittgrupper samt nya planteringar som ramar in och ger skugga. Ett generöst trädäck, med gott om sittplatser i både solsoffor och direkt på däcket, planeras intill plaskdammens kant. Dammens vackra krönsten av kalksten bevaras, medan området runt och i dammen får en ny funktionell beläggning av platsgjuten betong. En grupp skulpturer i form av sköldpaddor placeras ut i vattnet och uppe på dammens kant.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se