Vrå skola

Uppdrag Skolgård grundskola
Plats Alsike, Knivsta kommun
Beställare Knivsta kommun/Arcona AB
År Projekttid 2016-2018

 

Den nya skolan ligger inbäddad i parkmiljö med både öppna och slutna rum, skolgården ska tydligt tillhöra skolan men inte stängas in. Målsättningen har varit att skapa en trygg skolgård som också ska fungera som en skyddad park mellan skola, förskola och planerad sporthall. Det ska finnas platser för lugn och avskildhet samt platser fyllda av aktivitet. Gränsen mot parken markeras av en gång- och cykelväg i skolgårdens ytterkant och lek- och aktivitetsytor är samlade närmast skolbyggnaden. 

Områdets befintliga natur sparas i så stor utsträckning som möjligt. Befintliga nivåskillnader på marken ger spänning åt platsen. Den stora entrétrappan som binder samman ute med inne mynnar ut i en öppen plats för häng, lek och läxläsning. Trappan kan även fungera för samling och som läktare vid framträdanden och kanske även för utomhuslektioner. 

De lugna delarna kompletteras med mer aktivitetsfyllda ytor för idrott och rörelse. För de äldre eleverna finns hinder för skate och kickbike. Man kan även spela pingis och basket på asfaltsytan framför trappan. En gräsplan med mål finns intill. För de yngre eleverna finns lekutrustning i anslutning till skolbyggnaden, även här med fokus på rörelse. Lekutrustningen och möblerna är valda för att elever ska kunna umgås i små såväl som stora grupper. 

Vid valet av ytskikt har andelen asfalt och plattytor medvetet hållits nere med tanke på infiltration av dagvatten. Hela tomten lutar ner mot sydväst där det in kanten anläggs ett perkolationsmagasin med gräs som ytskikt.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se