Palliativt centrum, Uppsala

Uppdrag Utemiljö vårdboende
Plats Uppsala
Beställare Lönnbacken Fastigheter AB
År Projektering 2011-2012. Färdigställt 2013
Fotograf Göran Ekeberg

 

I uppdraget ingick att ta hand om och ge förslag på utformning av entréområde, angöring, parkering, uteplatser mot befintlig park och två innergårdar.

Utemiljön ska öka kontakten mellan ute och inne och ta tillvara utblickar, vara en rofylld oas att titta på, hämta kraft i och stimulera alla sinnen. På våren blommar träden i vitt och rosa och stora ytor med lökväxter sprids över innergårdarna. Planteringar med tåliga och robusta perenner varierar över året med olika blomningstid och utgör även vackra blickfång vintertid. Vegetationen fungerar också som rumsavdelare och ger mer intima och avskilda platser. 

En trygg och medveten ljussättning håller samman uttrycket på innergårdarna under den mörka tiden på dygnet. Utvalda befintliga och nya träd ljussätts med uplights och en låg pollare annonserar gångytorna. Släta, ljusa ytor med platsgjuten betong förslås som gör det möjligt att lätt rulla ut sängar eller rullstolar.

Projektering 2012. Invigning av byggnad och trädgård i 2013.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se