Cykelfabriken

Uppdrag Kontor
Plats Kv Noatun, Uppsala
Beställare Industrihus genom Metod Arkitekter
År Program, system- och bygghandling 2017-2019

 

Den gamla industrilokalen, lokaliserad på Väderkvarnsgatan, ska under en period på två års tid omvandlas till ett hus med moderna kontor. Cykelfabriken, byggd i början på förra seklet, var under många år en stor arbetsgivare åt stadens industriarbetare. Även om fabriksverksamheten sedan många år är borta är byggnaden igenkänd av många. Tusentals uppsalabor passerar byggnaden dagligen. Vår ambition är att bevara husets antika anda och samtidigt skapa en modern och flexibel mötesplats. För att inte glömma bort det som en gång var lokalens ursprungliga syfte, att tillverka cyklar, byggs ett modernt cykelgarage till alla som ska arbeta här.

Kvarterets struktur behålls och känslan av de smala gränderna förstärks. Långa trappor sträcker sig längs den norra fasaden med glasade partier och gör gränsen mellan ute och inne flytande. Trapporna har även sittgradänger som ger möjlighet att ta en snabb kopp kaffe i solen. Gården erbjuder även långbord för fika- och lunchpauser samt arbetsmöten. Skärmar av stål skapar mindre rum och kan även användas som pinboards. Linspänd belysning med industriell karaktär förstärker gränderna och rummen på gården. Nedsänkta planteringar med mindre träd tillför gården grönska samtidigt som de fördröjer takvattnet för att klara kommunens krav på lokalt omhändertagande av dagvatten.

Projektet certifieras enligt BREEAM där vi bland annat arbetat med materialval, tillgänglighet, tillgång på cykel- och bilparkering och ekologiska faktorer.

Karavan har tillsammans med Metod Arkitekter arbetat fram program, system- och bygghandling.

Perspektiv: Metod Arkitekter

 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se