Bussdepå Fyrislund

Uppdrag Bussdepå och skyltprogram
Plats Uppsala
Beställare Upplands lokaltrafik genom BBH arkitekter & Ingenjörer AB
År 2012

 

En ny depå för 80 regionbussar har uppförts i Fyrislund, öster om Uppsala, åt Upplands lokaltrafik. Fullt utbyggd omfattar depån en yta motsvarande 9 fotbollsplaner, rymmer 160 bussar och utgör en arbetsplats för 400 personer. UL har haft höga ambitioner att skapa en attraktiv arbetsplats med en tydlig grön profil. Ett helt nytt bränsle, flytande biogas, prövas i anläggningen och är den första flytande biogasanläggningen i Europa. 

Karavan har tagit fram underlag för detaljplan, systemhandlingar och bygghandlingar i samarbete med BBH arkitekter & ingenjörer. Projektet har utförts som en partneringentreprenad med Skanska. Vid utformningen av utemiljön har stor vikt lagts vid att anläggningen ska vara funktionell, representativ och överblickbar. I anläggningen planterades ett hundratal ekar, marktäckande lättskötta planteringar och perenner på utvalda platser.

För området har ett skyltprogram för den utvändiga skyltningen. Vår målsättning har varit att skapa en tydlig och sammanhållen skyltning vid bussdepån med förslag på skylttyper, placering och teknisk utförande. I skyltprogrammet ingår orienteringsskyltar, riktningsskyltar, fasadskyltar, portnummer och entréskyltar vid dörrar. Strävan har varit att skyltningen ska vara väl synlig och läsbar på långa avstånd. Detta görs genom att använda ett fåtal färger, kontrastverkan, väl tilltagna texter och siffror, stora pilar och genomtänkt belysning. Skyltprogrammet ska förstärka områdets identitet. 

Vi har gett förslag på ett flexibelt skyltsystem som ska vara lätt att uppdatera. Val av hållbara och långsiktiga material som ska tåla det höga slitaget och den tuffa miljön på en bussdepå. Alla ljuskällor har LED-belysning vilket ger en hållbar och miljövänlig belysning.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se