Sergelhusen och Malmskillnadsgatan

Uppdrag Ombyggnad av kontorsfastighet med takterrasser och förnyelse av Malmskillnadsgatan
Plats Kv Hästskon, Stockholm
Beställare Vasakronan samt Veidekke, Zengun och NCC
År 2018
Visualisering Perspektiv 1 och 2 av Marge/Vasakronan, flygvy av Karavan
Foton Robin Hayes och Karavan

Mitt i Stockholm City, och med ett unikt synligt läge mot Sergels torg ligger Sergelhuset. Det är namnet på ett omfattande utvecklingsprojekt som involverar tre byggnader, tre gator och en ny koppling till Sergels torg. Här utvecklar Vasakronan kontor, handel och bostäder fördelat på 86 000 kvm.

Projektet påbörjades sommaren 2017 och stod klart i slutet av 2020. Fastigheten har fått ett helt nytt uttryck, och erbjuder moderna centrala kontor, nya handelsytor, bostäder och mötesplatser. Bottenvåningarna mot Sergels torg öppnas upp, en soltrappa mellan Malmskillnadsgatan och Sveavägen skapas och bidrar till helt nya flöden. Omvandlingen av Kv Hästskon syftar till att bidra till en mer levande stad. Totalt omfattar projektet ca 2800 arbetsplatser, och fastigheten kompletteras med nya butiker, caféer, restauranger och bostäder som skapar förutsättningar för ett att kvarteret ska leva över hela dygnet.

I samband med ombyggnad och påbyggnad av kvarterets befintliga hus var Vasakronans ambition att också tillvarata kvarterets tak som en resurs och omvandla dem till attraktiva vistelseytor med sociala och ekologiska mervärden. Takterrasserna ska fungera som rekreativa ytor för de som arbetar i byggnaderna som till stor del rymmer kontorsverksamhet. Projektet omfattar tre byggnader, S-huset, M-huset och H-huset. På ett av taken finns också en restaurang och publik takbar öppen för allmänheten. 

Karavan har arbetat med förslag och bygghandlingar för alla husens tak samt med omvandling av Malmskillnadsgatan och den nya soltrappan mot Sergels torg. Takterrasserna vänder sig tydligt mot väster och har utformats för att maximalt tillvarata utsikt och sol. Taken har fått ett stramt formspråk inspirerat av byggnadernas uttryck. En långsträckt solsoffa håller samman takens platser och blir en självklar mötesplats. 

Projektet är projekterat helt i Revit och är LEEDs platinum-certifierat med höga miljöambitioner. Förslaget ska främja den biologiska mångfalden. Av de 5 900 kvm stora taken är 60% grönt. Här har planterats 400 buskar, 2 000 vårblommande lökar och mer än 3 000 perenner. År 2020 blev Sergelhusens hållbara och gröna tak vinnare av utmärkelsen Scandinavian Green Roof Award som utnämns årligen av Scandinavian Green Infrastructure Association (SGIA).

Juryns motivering:

“Turning grey to green –
The 2020 Green roof award is awarded to the green roof installations on Sergelhuset. This project is a renovation project where new green systems have been added where there previously were very few. The new vegetation systems are multifunctional in its true sense and they add biodiversity values, stormwater function, and particular recreational values in a densely built-up area. It is generally hard to include green roofs on existing buildings, but this project shows that it is possible to add large surfaces and with high quality.”

 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se