Rådhustorget och Apotekstomten i Vadstena

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling centrumtorg
Plats Vadstena
Beställare Vadstena kommun
År Inbjuden tävling 2019 1:a pris. Fortsatt uppdrag för projektering.

 

Förslagets gestaltning tar sin utgångspunkt i det historiska och kulturella Vadstena – det rika kulturlivet med teater, opera, konst och musik och den spännande historien om staden vid Vättern med sina vindlande, stensatta gränder och intressanta kulturhistoria. I förslaget omformas Rådhustorget och Apotekstomten till tre tydliga rum – Entréplatsen, Rådhustorget och Apoteksträdgården. Tre rum som tydligt kontrasterar mot varandra i utformning, material och innehåll men som alla har en koppling i till Vadstenas historia och rika kulturliv. Som akter i ett drama, eller rummen på en teater! Först kommer foajén, Entréplatsen, där publiken myllrar under ljuskronorna, äter en matbit eller tar en drink. Sedan salongen, Rådhustorget framför Rådhuset, finrummet med rymd och där parketten finns. Och så bakom – logen, Apoteksträdgården. Lekfull och ljuv, med sköna platser och dämpad belysning. Låt föreställningen börja!

Entréplatsen bildar med en sammanhållen markbeläggning, en tydlig gräns mot gatan. Närmast Slottsgatan finns en liten plats med ett generöst kalkstensblock med taktil kartbild över Vadstena. På Entréplatsens soligaste del finns en grusad yta med plats för uteserveringar. Ytan ramas in av generösa, grönskande perennplanteringar med vintergröna inslag som gör entréplatsen till ett semigrönt torg. Höst och vinter kan Entréplatsens grusade ytor nyttjas för boule, vintermarknader och skridskois.

Där Rådhustorget tar vid finns en stor cirkulär sten med rinnande vatten, spridda stolar och ett träd som ger platsen rymd. Rådhustorget är Vadstenas finrum, en samlingsplats för vardag och fest. Vid foten av rådhustrappan, som utgör scenen, sträcker sig en rektangulär yta som en parkett eller scengolv med släta granithällar lagda i ett parkettmönster. Dess strikta form och placering lyfter fram Rådhusets betydelse som en av stadens äldsta och viktigaste byggnader. Rådhustorget utformas som ett traditionellt stensatt torg, fritt från träd och planteringar. Parkettgolvet kantas av en broderibård och runtom sträcker sig ett enhetligt golv av mindre natursten lagt i rutor. Längs Rådhustorgets fasader löper en bård av kullersten för att lyfta fram byggnadens historiska prägel. Rådhusets norra sida friläggs även från grönska för att återfå sin historiska placering på torget. Övriga fasader kantas av smågatsten. Runtom Rådhustorget finns gott om sittplatser, långa soffor, stolar och solbänkar.

Uteserveringarna flyttar ut från fasaderna. På så vis frigörs gatornas siktlinjer över torget och torgets väggar framträder. I Rådhustorgets norra hörn finns en uppvärmd cirkulär sittmöbel av kalksten. Sidorna pryds av en perforerad plåt där torgets broderibård återkommer.

Norr om Rådhuset signalerar ett vårdträd om entrén in till Apoteksträdgården. Portiker med linspänt ljus och klätterrosor leder in mot Apotekstomten. Med lugn, lummig grönska och mjukt formspråk är apoteksträdgården en kontrast mot stadens omgivande torg och gaturum. Rosor knyter an till Vadstenas många rosbeklädda gränder. Trädgården anas från torget i planteringar och träd, men väl där inne är kontrasten slående. Apoteksträdgården är en gömd skatt. En småskalig oas, överraskande och kanske rentav teatralisk, en modern tolkning av en 1800-tals stadsträdgård.

På den öppna gräsmattans finns en mindre scen omgiven av många sittmöjligheter och inbäddad av grönska. Vid en liten rund damm intill den öppna gräsytan kan barn doppa fötterna. För fåglar och insekter finns ett fågelbad vid en av entréerna. Den gamla paviljongen från 1800-talet flyttas in till Apoteksträdgårdens grönare del. Apoteksträdgårdens romantiska karaktär återspeglas i platsens möblering. I trädgården förekommer också möbler som bjuder på något oväntat och lekfullt. Staketet mot Sjögatan bevaras men öppnas upp med två nya entréer som bjuder in mot omgivningen. Kring de rödmålade uthuslängorna och Vadstenas stadsmuseum är grönskan mindre påtaglig och marken beläggs traditionsenligt med grus. Ekonomigårdens uthusbyggnader rustas och rymmer trädgårdscafé, toaletter och butiker som alla bidrar till att ge platsen liv. Mellan museet och de låga träbyggnaderna ges rum för uteservering. Platsen kompletteras med enstaka träd och planteringar som lockar in besökare och knyter an till den gröna Apoteksträdgården. Mot Krabbegatan avgränsar en tidstypisk faluröd skärm mot gatan.

Rådhustorget är en av Sveriges mest välbevarade medeltida platsbildningar. De kulturhistoriska värden som finns på platsen tas tillvara och förstärks i förslaget, samtidigt som den nya utformningen blickar in i framtiden och uppmuntrar nya användningar och ett vitaliserat stadsliv.

Belysningen arbetades fram i samarbete med Black ljusdesign. Stilfulla lyktor, stolpar med spotlights, linspänd belysning och integrerade lösningar förstärker platsens olika skalor och skapar trivsel året runt. Lyktor ger ett glödande ljus över både torgytan och angränsade gångstråk. Master med strålkastare belyser fasader med ett varmt mjukt ljus för att definiera torget och låta fasaderna vara fonder till rummet och ”scenen”. Några spotlights riktas mot torgytans golv och ger ett teatraliskt ljus i form av kontrastrika ljuskäglor. Mindre platsbildningar som de långa bänkarna och vattenspelet belyses med integrerade lösningar. I toppen på masterna monteras strålkastare med mönstereffekter. Dessa riktas mot Rådhuset och skapar vid aktivering mönstereffekt på Rådhusets fasad i form av stiliserade teaterpjäser. Linspänd belysning i tolkning av gamla lampskärmar, bjuder in besökare genom apoteksträdgårdens entréer mellan fasaderna. Inne i trädgården ligger fokus på att belysa vegetationen och en låg pollarbelysning visar gående vägen kvällstid. Lustträdgårdens huvudpunkt – den lilla scenen, ljussätts med kallt, blått ljus på taket likt månljus, och ger kontrast till en interiör och integrerad varm belysning i taket. De gamla gårdsbyggnaderna belyses med lyktor på fasad som ger rundstrålande varmt ljus på både fasad och gångyta.

Läs om förslaget i artikeln: Rådhuset får nytt liv i Vadstena,  i tidningen Arkitekten.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se