Tuchkov Buyan Park

Uppdrag Prekvalificerad arkitekttävling
Plats St Petersburg, Ryssland
Beställare Government of Saint Petersburg, Ryssland i samarbete med Strelka
År Prekvalificerad tävling 2020, 3:e pris
Tävlingsteam AB CHVOYA + KARAVAN Landskapsarkitekter AB + Dreamers United + John Loof Green

Mitt i centrala Sankt Petersburg ligger Tuchkov Buyan Park, ett område på ca 17 ha intill floden Neva och många av stadens sevärdheter. St Petersburg stad initierade en internationell tävling i syftet att omvandla platsen till en attraktiv ny stadspark, inkl ett 1 km långt kajstråk, en torgplats och omvandling av angränsande gaturum. Området har under flera år varit avstängt efter omfattande marksaneringar. Inom området finns en planerad publik byggnad för dans och operaföreställningar, The Dance Palace of Boris Eifman.

Förslaget ”More than meets the eye” tillvaratar platsens historiska och kulturella kontext, närheten till vattnet och skapar en grön stadspark med hållbarhet i fokus. Parken ska fungera som ny mötesplats för människorna i det nutida St Petersburg. Vidsträckta utblickar över floden Neva och stadens viktiga målpunkter, omslutande grönska och ett böljande landskap av varierande karaktär skapar nya upplevelser, rekreationsvärden och platser för sociala möten för invånarna i staden. Ett mjukt organiskt gångsystem leder besökaren genom omväxlande grönska av naturliga biotoper så väl som mer förädlade naturtyper. En viktig del av parken funktion är att fördröja och omhänderta dagvatten och stora regn både från park och omgivande gator på ett hållbart sätt. Regnbäddar i angränsande gator är kopplade till ett system av dagvattendammar i parken som kan omhänderta både stora och små regn utan kontakt med den underliggande marken som är förorenad.

Gestaltningen har inspirerats av platsen historia som våtmarksområde och närheten till floden Neva intill. Vatten är ett återkommande element i parken både i form av dammar, vattenspel och en förstärkt vattenkontakt med den befintliga floden Neva. I en nutida kontext går parken från att länge ha varit ett otillgängligt och avspärrat industriområde till att bli en ny grönskade oas i den centrala stadsdelen. Kopplingar till omgivande betydelsefulla arkitektoniska och historiska monument, byggnader och sevärdheter lyfts fram genom siktlinjer från parken. Förslaget erbjuder samtidigt omslutande grönska, så väl som öppna ytor för aktivitet, rekreation, lek, evenemang och möten. Kajpromenaden mellan floden och parken öppnas upp och tillgängliggörs för så väl rörelse som vistelse.

Parkens marknivåer utgår från intilliggande hamnpromenaden och omgivande gator och skapar sedan ett livfullt och mjukt böljande landskap av ängsblommande kullar och frodig skogsvegetation på sluttningarna ner mot våtmarkerna i parkens lägsta delar. Parkens nivåskillnader och en väv av ett organiskt gångstråk skapar en varierad upplevelse för besökaren – både genom utblickar mot omgivande arkitektoniska sevärdheter och genom varierade vegetationskaraktärer och gångsystem i flera nivåer.

I kontrast till det organiska naturinspirerande delarna i parken gestaltas också öppna och flexibla torgytor i anslutning vid bl a Boris Eifman Dance palace. Där återfinns representativa markmaterial, platser med sittmurar av granit, vattenspel och praktfulla perennplanteringar.

I prekvalificeringen för tävlingen ansökte 229 team från 50 länder, och bland de sökande valdes åtta team ut. Bland de tävlande teamen finns flera världskända kontor:

  • Agence Ter (France) and Philippe Rahm architectes (France)
  • BIG Bjarke Ingels Group, (United States)
  • JV Vogt (Switzerland) and Herzog & de Meuron (Switzerland)
  • Kengo Kuma and Associates (France)
  • Michel Desvigne Paysagiste (France) and Meganom (Russia, Moscow)
  • Studio 44 (Russia, Saint Petersburg) and West 8 (Netherlands)
  • Chvoya (Russia, Saint Petersburg), KARAVAN landskapsarkitekter (Sweden) and Miles & Yards (Russia, Saint Petersburg)
  • Praxys paysage & territoire (France) and KATARSIS Architects (Russia, Saint Petersburg)

Tävlingens jury var internationell och representerades av experter från Ryssland, Italien, Frankrike, Tyskland, USA, Schweiz och Storbritannien.

Teamet för det vinnande förslaget bestod av Studio 44 (Sankt Petersburg, Ryssland) och WEST 8 (Rotterdam, Nederländerna). Andra pris gick till JV Vogt (Zürich, Schweiz) i samarbete med Herzog & de Meuron (Basel, Schweiz). Vårt team CHVOYA + KARAVAN Landskapsarkitekter + Dreamers United + John Loof Green erhöll tredje pris.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se