Stora Torg i Eslöv

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats Eslöv
Beställare Eslövs kommun
År 2017 

 

Den öppna torgplatsen omges av fyra sidor med olika innehåll, alla rymmer gott om sittplatser i olika former och i olika väderstreck. Ett helt nytt möbelkoncept för Stora Torg bygger på flera sammansatta möbler som går att låsa upp och flytta efter behov. Torgets norra del annonserar torget mot Östergatan med stora fält av perennplanteringar. I torgets östra del, är matupplevelser i fokus. Torget kantas här av uteserveringar och fasta sittplatser. I torgets södra kant, i vardagsrummet, finns skuggande träd, boule, pingis och häng. Här finns även nya konstverket Cosmo Clock. På torgets västra sida finns handelsplatsen, som rymmer torgstånd och foodtrucks.

Den rektangulär öppna torgyta har ett enhetligt golv av ett subtilt mönster med granit i olika format och läggningsriktningar. Det småskaliga golvet speglar fasadernas mångfald och står i tydlig kontrast mot de stora släta och ljusa granithällarna i torgets centrala del som förstärker torgets rektangulära form. Den strikta rektangeln utgör en tidlös form och platsen är flexibel för mångsidig användning. Här finns plats för stora folksamlingar, konserter, torghandel och skridskoåkning vintertid. Torgplatsens norra del rymmer ett vattenspel och en mindre scen i form av en upphöjd plattform av granit blir en plats för olika program. 

Torgets befintliga lutning har setts som en tillgång och tas till vara i en generös och uppvärmd sittmöbel av guldfärgad terrazzo som sträcker sig längs torgets hela östra sida. Den mjukt formade sittmöbeln ger Stora Torg en helt egen identitet. Formen inbjuder till sitt och samvaro för alla åldrar. 

Träden på torget sprids ut längs torgets sidor utan att skymma fasaderna men ändå skapa rumslighet och tillföra grönska. En variation av träd som ginko, robinia, platan, körsbär och magnolia ger årstidsväxlingar. I anslutning till uteserveringarna och gränderna mot stationen placeras små träd i urnor som är flexibla att flytta och förstärker platsernas småskalighet. Perennplanteringar med gräs och perenner i stora fält blir ett blickfång både från torget och omgivande gator.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se