Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden

Uppdrag Inbjuden arkitekttävling
Plats Gävle
Beställare Gävle kommun
År 1:a pris tävling 2015

 

Den grundläggande idén i förslaget ”Där våra vägar korsas” vill främja möten mellan människor. Stadsrummen utformas med inbjudande platser och stråk som underlättar samvaro och folkliv. Förslaget blåser nytt liv i dessa stadens ådror och får stadsrummen att sjuda av liv. Rådhusesplanaden lyfts till att bli det flanörstråk som det ursprungligen planerades för med fontäner, trädrader, välklippta gräsytor och blomsterprakt. Rådhusesplanaden avslutas i söder med en modern stadspark, ”Silverfruns park”, med stora fält av färgstarka planteringar som gör Gävle till ett internationellt besöksmål. Den historiska delen av Rådhusesplanaden rustas med respekt för kulturhistoriska värden och med moderna byggnadstillägg som knyter samman stadsdelarna norr och söder över ån. Årummet omvandlas från att vara en barriär i staden till att bli en mötesplats för folket. Med ljus och värme bjuder å-rummet in till dans, kultur och matupplevelser.

Utdrag ur juryns utlåtande:
”Ett mycket väl genomarbetat förslag, som träffar rätt i en förnyelse av en klassisk stadsmiljö med en välavvägd balans mellan moderna inslag och anpassning till den klassiska miljön. Det vinnande förslaget visar en god förståelse för stadsrummets betydelse i det större sammanhanget och sammankopplar stadsdelarna med goda möjligheter att skapa ett ännu starkare stadsliv.”

 

Läs mer om Rådhusesplanaden här! 

 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se