Verksamheter

Oavsett om vi arbetar med utbildnings-, vård- eller kontorsmiljöer ser vi till att de utformas med användarnas och verksamhetens bästa i åtanke. Att vårdmiljöer möjliggör ett värdigt och respektfullt bemötande, att skolmiljöer inspirerar och att kontorsmiljöer anpassas för såväl verksamheten som för morgondagens behov. I samtliga fall arbetar nära våra uppdragsgivare för att försäkra oss om att slutresultatet uppfyller kundens krav och förväntningar.

Palliativt centrum, Uppsala

Uppdrag Utemiljö vårdboende
Plats Uppsala

Karavan har arbetat med utemiljön kring ett nytt Palliativt centrum i före detta Genetikcentrum i Uppsala. Målsättningen är att skapa en rofylld och värdig utemiljö för patienter i livets slutskede.

Tomteboda

Uppdrag Bussdepå och kontorsfastigheter
Plats Solna, Stockholm

En ny detaljplan har tagits fram i syfte att lokalisera en ny modern depå för SL:s innerstadsbussar till Tomteboda. I projektet har miljö- och gestaltningsfrågorna varit centrala för att minimera påverkan på värdefull naturmiljö.

Vrå Skola

Uppdrag Skolgård grundskola
Plats Alsike, Knivsta kommun

I Alsike norr om Knivsta planeras en ny skola, åk 5-9. Områdets naturmark tillsammans med byggnadens formspråk har inspirerat och gett form till skolgården.

Sergelhusen och Malmskillnadsgatan

Uppdrag Ombyggnad av kontorsfastighet med takterrasser och förnyelse av Malmskillnadsgatan

Plats Kv Hästskon, Stockholm

Sergelhusen är ett av Stockholms största kontorsomvandlingsprojekt som förutom byggnaderna omfattar två nya takparker, en soltrappa mot Sergels torg och förnyelse av Malmskillnadsgatan.

Gamla Kyrkogården

Uppdrag Entréplats till ekonomi- och materialgård
Plats Gamla Kyrkogården, Uppsala

Den nya materialgården och ekonomigården på Gamla kyrkogården i Uppsala ska vara en välkomnade och funktionell anläggning anpassad till både den utåtriktade verksamheten och interna. 

Bussdepå Fyrislund

Uppdrag Bussdepå och skyltprogram
Plats Uppsala

En ny stor bussdepå för regionbussar med höga miljöambitioner har byggts öster om Uppsala stadskärna. 

© 2018 Karavan Landskapsarkitekter

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se