Brantingstorget

Uppdrag: Upprustning av torg
Plats: Sala backe, Uppsala
Beställare: Uppsala kommun
År: Förslag och förfrågningsunderlag 2020-2021
Byggstart 2023
Belysning: Light Bureau
Visualisering: Karavan

Brantingstorget i Uppsala är ett klassiskt stadsdelstorg från 1950-talet som planerades utifrån grannskapsplaneringens principer. Arkitekt Stig Ancker vann stadsplanetävlingen för Sala backe 1953 med förslaget ”Gröna gatan” och torget är än idag en viktig samlingspunkt för boende i Sala backe med närbutiker och service.

Projektet omfattar upprustning av befintlig torgyta på grund av sättningar i mark samt trygghetsproblematik. Delar av den befintliga markbeläggningen av smågatsten sätts om och kompletteras med tillgängliga stråk av flammad smågatsten.

Befintliga trappor förses med nya handledare med integrerad belysning. Muren som avgränsar torgets två nivåer kompletteras med effektbelysning samt en låg busk- och perennplantering i framkant. Utrustning placeras för att skapa naturliga hinder mot att köra in på torget. Möbleringen utförs lekfullt för att erbjuda olika typer av platser med flexibel användning på torget.

Ett nytt träd placeras på torgytan för att skapa rumslighet och skugga. Avenbokshäckarna runt torget behålls men sänks något i höjd för att frigöra siktlinjer och öka tryggheten. Nya belysningsmaster och effektbelysning på det nya trädet ger en trygg och varierad belysning.

Parkeringen minskas i utbredning men erbjuder samma antal platser. Ytan avgränsas både visuellt med vit smågatsten samt fysiskt med pollare av granit och ett lågt räcke med inspiration hämtad från 1950-talet. På torget finns även brunnsskulpturen “Våta stenen” som skapades av Per-Erik Willö och invigdes 1960. Konstverket restaureras och skänker åter ett sakta porlande över torget.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se