Brotorget Bollnäs

Uppdrag Centrumtorg
Plats Bollnäs
Beställare Bollnäs Kommun
År 1:a pris inbjuden tävling 2012. Projektering 2013 – 2015. Färdigställt 2016
Arkitekt scen Marge arkitekter
Fotograf Alex Giacomini & Johan Fowelin

 

Idéen för utformningen av torget och omgivande gator är att rymma aktiviteter och målpunkter formade med inspiration från bygdens färgstarka traditioner och från hemmets lugna vrå. Visionen är att Brotorget blir stadens hjärta, platsen att samlas på både till vardags och när något händer. 

Brotorget är utformat med en öppen och flexibel torgyta som rymmer aktiviteter som torghandel, konserter, tal, uppträdanden och event. Torgets utformning är genomsläpplig och öppen och möjlig att korsa från alla håll. Sittplatser, perennplanteringar och träd är placerade i rader som förstärker gatornas riktning och gör platsen tillgänglig och lätt att korsa. Torget är utformat med ett golv med modernt mönster hämtat från broderitraditioner i Hälsingland. Ett golv som ger identitet och speglar torgets betydelse som viktig mötesplats. 

I torgets soligaste delar finns en samlad större plats med fasta stolar och bord, Bollnäs egna möbler, där livet på torget kan betraktas. Ett vattenspel i form av en slits med vattenstrålar i varierande höjd avgränsar leken och är en plats att svalka varma fötter sommartid. En trädvolym med björkar i rader avgränsar Brotorget från Nygatans trafik, men bibehåller också kontakten med alla torgets omgivande fasader mellan och under träden. Utformning av Brotorget tar stor hänsyn till befintliga kommunikationsstråk och rörelsemönster. Stadens kvartersstruktur återspeglas i utformningen där rörelsestråk på torget anknyter till befintliga gator och GC stråk. 

Lekplatsen på Brotorget är en för de mindre barnen och temat anspelar på torgets motto ”Hjärta Bollnäs” där hemmets vrå och Hälsinglands tradition står i centrum. Här finns en minivärld med trasmattor, studsmattor, kokvrå, hängmattor och rutschkana. Lekplatsens utformning utgör en självklar del i Brotorgets helhetsutformning och kulör och material samspelar med helheten och hämtar sin inspiration från Hälsingegårdarnas material och färger. 

En viktig del av Brotorget är scenen, utformad av Marge arkitekter. Den röda scenen är torgets blickfång och en stark symbol att hänvisa till för den som inte känner staden. Scenen är utformad utan baksidor, inspirerad av Hälsinglands böljande berg. Scenens golv av trä gör att den också kan fungera som en sittplats under tak och en plats för dans och spontana uppträdanden av alla åldrar. Scenens södra sida bildar en soltrappa och plats där man kan sitta flera tillsammans. 

Se mer från tävlingsförslaget här. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se