Östra Drottninggatan

Uppdrag Upprustning av gågata
Plats Gävle
Beställare Gävle Kommun
År Gestaltningsprogram 2018, projektering 2018-2019
Illustrationer Karavan
Foton Jann Lipka (Nola), Göran Ekeberg och Robin Hayes

I förslaget för Östra Drottninggatan förstärks gatans funktion som gågata. Gatan ska fungera som en offentlig plats samtidigt som den välkomnar och bjuder in till de olika verksamheterna längs med gatan. Fler målpunkter föreslås längs med sträckan som är 300 m lång och omfattar fem kvarter; sittplatser i olika former, dricksfontän, Walk of Fame, konst, vegetation, blommor mm för att skapa nyfikenhet och få besökare att stanna upp och uppleva det som gatan erbjuder.

Den nya utformningen bjuder in till en rörelse tvärs gatans riktning, till ett flöde från fasad till fasad. Mitt i gatan ges fri sikt i gatans riktning, vilket ger en närhet till butikerna på både norra och södra sidan. Bebyggelsen längs östra Drottninggatan visar på en stor variation i ålder och stil. I förslaget är nya träd och övrig utrustning placerad med stor omsorg i gaturummet så att de inte hindrar upplevelsen av de utpekade historiska byggnaderna. Inga träd hindrar siktlinjen i de nordsydliga gränderna för att understryka rutnätsstadens struktur.

Gatan beläggs med ett sammanhållet golv från fasad till fasad för att undvika uppdelning i längsgående riktning. Golvet bjuder in besökare att strosa fritt och korsa gatan som man vill. Gågatan råder över tvärgator och annonseras från omgivande gränder. Gågatans beläggning ska upplevas unik, med en egen karaktär. Beläggningsmönstret ska ge en känsla av en ombonad matta, där besökaren får känna sig i centrum och vilja stanna upp och tillbringa tid. Mönstret är också inspirerat av Rådhusesplanadens korsande gångstråk, diagonalerna, som här får en fortsättning men i en annan form.

Karavan har tillsammans med Black ljusdesign tagit fram en linspänd belysning som bildar ett tak och förstärker identiteten och upplevelsen av en småskalig gata. Inspiration till armaturen har hämtats från Gästriklands landskapsblomma liljekonvalj, vilken med sitt klockade huvud och enkla prakt blir en naturlig form. Armaturen utformas som en stiliserad version av liljekonvaljen med ett längre stag som utgör stjälken och en rundad kupa utgör blomhuvudet. Armaturen i sin form av liljekonvalj blir ett identitetsskapande inslag för Drottninggatan som kommer ge gatan ett unikt uttryck. Ljussättningen från de många liljekonvaljerna och fasadbelysningen skapar tillsammans en inbjudande upplevelse och gör att gatan upplevs som trygg.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se