Kungsängens Centrum

Uppdrag Torg och gångstråk
Plats Kungsängen
Beställare Upplands Bro kommun
År Projektering 2013-2015. Färdigställt 2015
Fotograf Tim Meier, Alex Giacomini

 

I samband med uppförandet av ett nytt kulturhus i Kungsängen har Karavan tagit fram ett förslag för upprustning av den allmänna marken med omgivande torg och gångstråk. Förslaget bygger på en ljus, öppen utformning som speglar det moderna och framåtblickande Kungsängen. Centrum öppnar sig mot söder och välkomnar besökare med inbjudande entréer från alla väderstreck. 

Centrum ges en sammanhållen utformning där nivåskillnader och övergångar utformas med trappor, ramper och planteringar i en integrerad och tillgänglig struktur. Platsens utformning hålls samman av ett enhetligt golv från fasad till fasad, en lugn bas mot byggnadernas olika uttryck och riktningar. Planteringarna skiftar i ljusgröna toner som kontrasterar fint mot den kopparskimrande fasaden i det nya kulturhuset och befintliga fasader i puts och tegel. Utformningen kompletteras med accentpunkter i form av en klätteryta med lysande klättergrepp och bänkar lackade i metalliska kulörer. 

Här skapas platser för rörelse, umgänge, lek och möten. Utformningen är robust och tålig och står sig över tiden. Den nya platsen ska även fungera som tittyta från ovanliggande höga hus. En viktig del av projektet har varit att förbättra tillgängligheten inom området som tidigare hade stora brister. Förslaget kan på ett enkelt sätt byggas på i en fortsatt utveckling av Kungsängens centrum om önskemål finns.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se