Rådhusesplanaden – centrumhållplatsen

Uppdrag Centrumhållplats för kollektivtrafik
Plats Gävle
Beställare Gävle Kommun
År Vinst efter inbjuden arkitekttävling, 2014. Projektering 2016 -2017. Färdigställs 2018
Fotograf Göran Ekeberg

Uppdraget har omfattat gestaltning och projektering av gaturummen längs Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan, de förhöjda GC-passagerna längs Drottninggatan som korsar Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan. Staden målsättning var att förbättra tillgängligheten och uppgradera gaturummet i linje med tävlingsförslaget. Rådhusesplanaden kommer att fungera som en ny viktig omstigningsplats för kollektivtrafiken i staden.

Rådhusesplanadens trottoarer och gaturum får ett sammanhängande golv av betongsten med inslag av natursten. Naturstenen består av granit, gnejs och diabas för att ytterligare ge liv och variation till golvet. Tillgängligheten har förbättrats med ledstråk, markvärme och justerad höjdsättning. Gatan har möblerats med nya långa soffor och specialframtagna dubbla väderskydd med digitala skyltar.

Esplanadlyktan, en stolparmatur med dubbla lyktor och gyllene skärmar har tagits fram speciellt för gaturummet och lyfter fram Rådhusesplanaden kvällstid. Lyktorna utförs i ett dubbelmontage med gatuoptik. Projektet har varit ett generalkonsultuppdrag för Karavan med underkonsulter på gata, trafik, markvärme, belysning, ljussättning och yttre VA.

Som grund för uppdraget ligger vinst i inbjuden arkitekttävling, 2014.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se