Bro Centrum

Uppdrag Upprustning av centrumtorg
Plats Upplands-Bro
Beställare AB Upplands-Brohus
År Projektering 2013-2014. Färdigställt 2015

 

I samband med att Brohuset i Bro centrum rustades upp invändigt fick Karavan i uppdrag att ta fram nytt förslag i direkt anslutning till de omgivande torgytorna för Brohuset. Uppdraget omfattade förslagshandling och bygghandling för totalentreprenad. Funktionerna i förslaget varierar mellan de olika platserna på torget, men formspråk, material och färger återkommer och bidrar till ett tydligt helhetsintryck. 

Nya planteringar av träd och låga buskar skapar en sammanhållen inramning till torget och skiljer platsen från de intilliggande parkeringarna. Nya perennplanteringar markerar entrén till Bro centrum och välkomnar besökare från den större bilparkeringen.

Framför Brohuset utformas platsen som ett klassiskt hårdgjort torg som tillsammans med perennplanteringar och sittplatser skapar förutsättningar för en central mötesplats i Bro. Här ges plats att uppehålla sig, inte bara passera. Sittplatser och lekskulpturer kombineras med perennplanteringar. Ytor för lek och boulespel varvas med sittplatser i sol och skugga för socialt häng. Hela platsen ges ett sammanhållet golv där betongmarkplattor och granit skapar ett markmönster som stimulerar till rörelse i olika riktningar.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se