Rådhustorget

Uppdrag: Upprustning av torg
Plats: Vadstena
Beställare: Vadstena kommun
Tävling: Vunnen arkitekttävling 2019
Projektering Första etappen Rådhustorget 2019-2020
Färdigställt: 2021
Belysning: Black Ljusdesign AB
Foto: Anders Ristenstrand

Uppdraget omfattar framtagande av bygghandling för utförandeentreprenad för Rådhustorget i Vadstena. Som grund för bygghandlingen ligger vunnen projekttävling för ”Rådhustorget och Apotekstomten i Vadstena” 2019. Karavan har varit generalkonsult med underkonsulter inom yttre VA, gata, belysning, konstruktion och framtagande av kostnadskalkyl.

Förslagets gestaltning tar sin utgångspunkt i det historiska och kulturella Vadstena – det rika kulturlivet med teater, opera, konst och musik och den spännande historien om staden vid Vättern med sina vindlande, stensatta gränder och intressanta kulturhistoria. I förslaget omformas Rådhustorget och Apotekstomten till tre tydliga rum – Entréplatsen, Rådhustorget och Apoteksträdgården. Tre rum som tydligt kontrasterar mot varandra i utformning, material och innehåll men som alla har en koppling i till Vadstenas historia och rika kulturliv.

Entréplatsen bildar med en sammanhållen markbeläggning, en tydlig gräns mot gatan. På Entréplatsens soligaste del finns en stensatt yta med plats för uteserveringar. Ytan ramas in av grönskande perennplanteringar med vintergröna inslag som gör entréplatsen till ett semigrönt torg.

Rådhustorget är Vadstenas finrum, en samlingsplats för vardag och fest. Vid foten av rådhustrappan, som utgör scenen, sträcker sig en rektangulär yta som ett scengolv med släta granithällar lagda i ett parkettmönster. Dess strikta form och placering lyfter fram Rådhusets betydelse som en av stadens äldsta och viktigaste byggnader. Rådhustorget utformas som ett traditionellt stensatt torg, fritt från träd och planteringar. Parkettgolvet kantas av en broderibård och runtom sträcker sig ett enhetligt golv av mindre natursten lagt i rutor.

Längs Rådhustorgets fasader löper en bård av kullersten för att lyfta fram byggnadens historiska prägel. Rådhusets norra sida friläggs även från grönska för att återfå sin historiska placering på torget. Övriga fasader kantas av smågatsten. Runtom Rådhustorget finns gott om sittplatser, långa soffor, stolar och solbänkar.

Belysningen har arbetats fram i samarbete med Black ljusdesign. Stilfulla lyktor och stolpar med spotlights förstärker platsens olika skalor och skapar trivsel året runt. Lyktor ger ett glödande ljus över både torgytan och angränsade gångstråk. Master med strålkastare belyser fasader med ett varmt mjukt ljus för att definiera torget och låta fasaderna vara fonder till rummet och ”scenen”.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se