Tjärna Ängar aktivitetstorg

Uppdrag Aktivitetstorg
Plats Borlänge
Beställare AB Stora Tunabyggen
År Projektering 2016-2017. Färdigställt 2018.

Torget är uppdelat i fem större delar vilka i sin tur innehåller flera olika funktioner. Det är samvaro- och speldelen, träningsdelen, rörelse- och lekdelen, scenen samt stråket. Aktiviteterna är valda för att fungera över ålders- och könsgränser men i en ungdomlig kontext. Den tanken ligger även till grund när sittplatser valts och placerats ut.

Torgets golv är asfalt som mjukas upp med mönsterbårder vilket ger platsen ett omhändertaget och uttrycktsfullt uttryck. Bårderna fungerar även som funktionsdelare av aktivitetsytor. Gång- och cykelstråket är torgets mest gröna del och fungerar tillsammans med motstående långsidas grönska och kortsidornas byggda element som en rumsbildande struktur runt det öppnare rummet i mitten. De byggda elementen är ett skuggtak samt ett trädäck som både kan fungera som sitthäng och scen.

I skydd av torgets tak kan du spela schack eller äta din mat som grillats på grillen intill. En mindre bollplan med sarg finns för diverse bollspel och kan även vintertid bli en isbana. För de mindre barnen finns gunga och karusell. Övriga aktiviteter är basketmål, pingisbord och träningsredskap. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se