Vårbergsvägen

Uppdrag Torg och park
Plats Vårberg, Skärholmen, Stockholm
Beställare Exploateringskontoret, Stockholms stad
År Kvalitetsprogram och projektering 2017-2018
Visualiseringar Karavan

Projekt Vårbergsvägen är en större förtätning i stadsdelen Skärholmen i södra Stockholm. För att få plats med så många träd som möjligt längs den relativt trånga huvudgatan placeras träd i tätare grupper mellan infarter, angöringsplatser och ledningslägen.

För att fördröja dagvatten från gator och torg planeras långa sammanhängande skelettjordar. Skelettjordarna är i anslutning till träd fyllda med växtjord men består på övriga sträckor enbart av stenkross för att fördröja maximal volym regnvatten. I skelettjordarna används också biokol som bidrar till att rena vattnet och är en kolsänka. På områdets centrala torg anläggs en regnbädd som förutom att fördröja dagvatten också blir ett blickfång på platsen.

Skyfallshantering av ett 100-årsregn kommer att ske på den angränsande idrottsplatsen dit vattnet leds genom gator och parkers höjdsättning.

Läs mer om projektet på Vårbergsvägen projektsida.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se