Lindbacken

Uppdrag Stadsdelspark
Plats Uppsala
Beställare Uppsala kommun
År Projektering 2011-2012 Färdigställd 2016

I hjärtat av det nya bostadsområdet Lindbacken har Karavan arbetat med en ny stadsdelspark. Till parken leds stora delar av Lindbackens dagvatten och dammen har en central plats i gestaltningen.  Parken är utformad med en större damm och en uppsamlande bäckfåra, med gräsbeklädda flacka slänter. Parken kan utöver dammens normala volym, rymma stora mängder vatten vid skyfall.

Ett bryggsystem gör att både barn och vuxna kan komma nära vattnet och se dammens växter och djur. Ett stängsel med grindar gör att platsen också är säker för barn trots att dammen är djup. Vid stora regn översvämmas både gräsytor, bryggor och den längsgående gångytan längs bäckfåran. Växter längs bäckfåra och damm är utvalda för att bidra till rening av dagvattnet och bidra till en variation av livsmiljöer för växter och djur.

Läs mer om hela projektet på Lindbacken projektsida.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se