Kapellgärdet Arena

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus, bostadsgård med regnbäddar
Plats Kapellgärdet, Uppsala
Beställare Bonava / NCC
År Projektering 2015-2017 Färdigställt 2019
Visualiseringar Diakrit på uppdrag av Bonava
Foton Bonava och Karavan
Plan Karavan

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten och fördröjning vid större regn ställer särskilda krav på bostadsgårdar med underliggande garage där vatten inte kan infiltrera. I kvarteret Kapellgärdet Arena leds takvatten ner i upphöjda planteringar med plats för stående vatten vid stora regn. De slutna regnbäddarna är dimensionerade för att rymma en övervolym av vatten vid stora regn, vilket medför att belastningen på stadens ledningsnät kan minskas.

Till ytor som inte ligger i anslutning till stuprör leds regnvattnet med ledning till ett passivt bevattningssystem där vatten lagras under jord. Växtbäddarna är uppbyggda av växtjord med pimpsten som har förmågan att dränera undan vatten vid stora flöden och samtidigt hålla kvar vatten som växterna kan tillgodogöra sig. Runt kvarteret finns också större nedgrävda makadammagasin under balkonger där kvarteret klarar att fördröja ett 10-årsregn i 10 minuter.

Bostadsgården har också en aktiv innergård, med löparbana och gym som främjar sociala möten och en aktiv livsstil. Huset har en stor gemensam takterrass med planteringar och plats för samvaro.

Läs mer om projektet på projektsidan för Kapellgärdet arena. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se