Kapellgärdet Arena

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus
Plats Kapellgärdet, Uppsala
Beställare Bonava / NCC
År Projektering 2015-2017 Färdigställande 2019
Visualiseringar Diakrit på uppdrag av Bonava
Foto Bonava
Planer Karavan

 

I stadsdelen Kapellgärdet uppför Bonava två bostadskvarter med tydlig inriktning på träning, aktivitet och lek. Som ett sammanbindande element placeras en löparbana som slingrar sig genom kvarteret. Banan är kommunikationsstråket genom gårdarna men kan också användas för enklare träningspass. Parkourställningar och pingisbord ger de boende möjlighet till aktivitet utan att behöva åka till gymmet. 

Gårdarna utformas med öppna gräsytor och den sammanhållande löparbanan binder samman gårdarna. Längs banan finns återkommande platser, som rymmer tränings- och aktivitetsinriktad utrustning som pingisbord, studsmatta, fitness, lek och klätterställningar, såväl som lugna platser för avkoppling och vila.

Klippta häckar återkommer kring uteplatser och vid aktivitetsytor vilket ger gården rumslighet. Gårdens platser får ett mjukt formspråk med tydliga svängda former som ger en sportig karaktär.

En del av bostadsgården rymmer en förskolegård på ca 500 kvm. Förskolegården integreras med bostadsgården och utformas med samma formspråk och material. 

Läs mer om projektet och dess klimatanpassningar här.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se