Kv Stenbrottet – Brf Sommaro

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus
Plats Sommaro, Uppsala
Beställare Genova Bostad
År Projektering 2011-2012 Färdigställt 2014
Fotograf Göran Ekeberg

 

Målsättningen har varit att skapa en modern och stadsnära bostadsgård som möter lugnet i naturen. Kvarteret ligger i en sluttning i kanten av Stadsskogen och gården ligger på flera nivåer. De japaninspirerade trädgårdarna står i kontrast mot naturens höga tallar runt bebyggelsen. På gårdarna finns blommande träd, perenna prydnadsgräs, stenar, vatten och en låg stämningsskapande belysning. För lek hänvisas till den närliggande skogen. Flera lägenheter har privata uteplatser och terrasser på olika nivåer och i flera väderstreck. Gårdarna har vackra utblickar på växtligheten från gångstråk, trapphus och fönster.

Mot Norbyvägen möter ett torg som fungerar som en välkomnade entréplats. Torget fångar upp alla rörelser och tillåter angöring av sopbil, brand, infart till garage och cykelparkeringar. 

Stödmurar och trappor är visuellt synliga och viktiga blickfång och har utformats med hänsyn till det. Murar är av infärgad betong och gröna av klätterväxter. Belysningen är på flera nivåer, infällda i murar, pollare och på stolpe, för att ge trygga och trivsamma miljöer.

Mot Stadsskogen har lägenheterna i marknivå uteplatser och härifrån går det lätt att nå alla stigar som leder ut i naturen. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se