Brf Tegnér

Uppdrag Nyproduktion av bostäder
Plats Luthagen, Uppsala
Beställare Besqab
År Projektering 2015. Färdigställt våren 2016
Fotograf Alex Giacomini

 

Detaljer och material i byggnaden återkommer i gårdens utformning för att skapa en gemensam helhetsmiljö. De två mindre gårdsrummen har en enkel och överblickbar struktur med ytor för samvaro och lek. Generösa trappor i söderläge sammanlänkar de upphöjda gårdarna med en gemensam gångyta som går genom kvarteret och nås utifrån i norr och söder. Här finns plats att sitta, fika, möta grannar och hålla koll på barnen som åker sparkcykel på den långa gången. 

Gårdens privata uteplatser avgränsas med planteringsytor och skärmar av trä. 

Gräsytan på de upphöjda gårdarna byggs upp för att ge tillräcklig jordvolym och förutsättningar för mindre träd att utvecklas och ge gården lummig grönska och skugga. Växtmaterialet varierar över året, här finns vårlökar och sprakande höstfärger.

Karavans uppdrag omfattande framtagande av förslagshandling, förfrågningsunderlag och bygghandling för generalentreprenad. Projektet har omfattat detaljerade konstruktionsritningar och specialritade lösningar för smidesräcken, bänkar och trapplopp. El och dagvattenhantering har samordnats samt lösningar för parkering och angöring mot gata. 

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se