Kvarteret Grindstugan

Uppdrag Nyproduktion av flerbostadshus
Plats Rosendal, Uppsala
Beställare Rosendal Fastigheter AB
År Projektering 2016-2018. Färdigställande 2019.
Fotograf Göran Ekeberg, Nola / fotograf Christoffer Skogsmo

 

Bostadsgården får en lummig och frodig karaktär med stora träd som bildar behaglig trädskugga.  Växtmaterial och färgsättning är inspirerad av den japanska trädgården med vackra bladverk, bambu och blommande körsbär. Färgsättningen är nedtonad med ljusa markmaterial och stiliserad lekutrustning. 

Tanken är att gården ska fungerar som blickfång från fönster och balkonger. De generösa privata uteplatserna får en beläggning av trä och ligger förhöjda från omgivande mark. Från de privata uteplatserna leder trampstenar i grönskan ut på den gemensamma gården. Bostadsgården får en sammanhängande markbeläggning av ljus fint stenmjöl samt ljusgrå betongmarksten som friser. Gemensamma sittplatser beläggs med granithällar eller markbetongsten med växlande storlek. Mot omgivande gator beläggs marken med betongmarksten i två nyanser som flätas samman och koncentreras vid uteserveringarna på byggnadens hörn.

Gårdens lektutrustning är organisk, lekfull och nedtonad i färg. Markbeläggning kring leken utformas med platsgjuten gummi i ljusa kulörer. Inbäddad i grönska finns lek för mindre barn i form av en sandlåda omgiven av ett sittbart platsbyggt trädäck samt en organiskt formad lekskulptur. Lekskulpturen går att klättra på samt har inbyggt talrör för lek med ljud. Det mjuka formspråket återfinns också i tre lysande halvklot som också fungerar att sitta och klättra på för mindre barn.

Gårdens sittmöbler följer gårdens mjuka formspråk och markerar lek och aktivitetsytor. Platser finns för både avskildhet och samvaro. Gemensamma sittplatser med möjlighet till umgänge, grilla och hänga. Förutom fasta sittmöbler finns också en sittgrupp med lösa möbler. Alla möbler föreskrivs med oljat trä och vitlackerat stål.

Bostadsgården har goda växtförutsättningar då gården inte är överbyggd. Längs med fasad och vid uteplatser planteras en lägre marktäckande busk- och perenn vegetation som bas med solitärbuskar utplacerade som ger rumslighet. I gårdens mittendel placeras större träd av stora kvaliteter. Några mindre gräsytor finns centralt på gården. De stora träden tillsammans med buskplantering ger den lummiga och frodiga karaktären till gården. Karaktären på växterna går att känna igen från den japanska trädgården med blommande körsbär, bambu och växter med karaktäristiska bladverk. Möjlighet till odling finns i växthus, i odlingslådor på den egna uteplatsen samt i gemensam odlingsplats på gården.

Lokalt dagvatten fördröjs på gården och därför anläggs ett eller flera fördröjningsmagasin på gården. Ytan under magasinen ska vara tät för att förhindra infiltration.

På takterrassen med soligt och väderutsatt läge föreskrivs växter som klarar tuffa förhållanden. Växtbäddarna är upphöjda och förhöjda för att tillgodose tillräckligt jorddjup. Hela terrassen får ett golv av trä, men närmast fasad och räcke läggs ett ljust grus. I takterrassens soligaste läge byggs en platsbyggd träbänk som följer takterrassens mjuka formspråk. I övrigt används lösa möbler som ger privat karaktär och kan möbleras om vid behov. Som möbler föreslås möbler av trä och stål. En ljusslinga över takterrassen skapar rumslighet och ger platsen en festlig karaktär. Takterrassen förses också med en flyttbar robust grill som kan stå ute hela året.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se