Årsta Park

Uppdrag: Nytt flerbostadskvarter i Årsta, Uppsala
Plats: Kv Broccolin, Uppsala
Beställare: Bonava
År: 2017-2018
Visualiseringar: Pixerymedia

 

Årsta Park är ett flerbostadskvarter i kv Broccolin i Årsta, Uppsala. Kvarteret är indelat i 3 etapper och rymmer 186 lägenheter och en lokal samt är helt underbyggt med garage.

Husens formspråk med asymmetriska volymer bryter ner skalan och leder in ljus på gården. Husen är placerade i olika väderstreck vilket tillsammans med olika antal våningar ger en naturlig variation inom kvarteret. Gårdens formspråk samspelar med byggnadernas vinklar, geometri och uttryck. 

Målsättningen har varit att skapa en trygg och trivsam utemiljö med många sittmöjligheter, grönska, ytor för lek och samvaro. I nordväst öppnar kvarteret upp sig mot Årstaparken och kvarteret utgör en gradient från lummig park till bebyggelse, där karaktären ska vara ”hus i park”. 

Inne på gården finns flera sittplatser i olika lägen för umgänge, grillplats, trädäck, orangeri med tillhörande pergola och odlingslåder samt en gemensam lekyta. Terrassen, Orangeriet och Studion är mötesplatser och anspelar på de olika bostadsrättsföreningarna inom kvarteret. Gården rymmer många cykelplatser och här finns också en cykelstudio, en plats att meka med cykeln.  

Stora delar av gården är underbyggd med garage förutom i den nordvästra delen där man utnyttjar marken till att plantera större träd. Överhöjda planteringar skapar rumslighet och ger förutsättningar för grönska på gården. Uteplatser ramas in av klippta häckar och skärmar av trä. Trä används även som som material i pergolor och stödmurar som avgränsar planteringsytor. 

Hela projektet är miljömärkt Svanen.

© 2024 Karavan Landskapsarkitekter

 

Uppsala
Fyristorg 6, 2 tr
753 10 Uppsala
Tel+46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se

Stockholm
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Tel +46 (0)72-222 71 91
kontoret@karavanlandskap.se